Het handboek van LabPlot

Stefan Gerlach

Alexander Semke

Yuri Chornoivan

Garvit Khatri

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
Vertaler/Nalezer: Jaap Woldringh
herziening 3.3.1 (2016-12-24)

LabPlot is een programma voor het twee-dimensionaal plotten van functies en voor gegevensanalyse.