Hoofdstuk 8. Korte gebruiksvoorbeelden

Het maken van een sinusgrafiek met LabPlot

In dit hoofdstuk wordt u uitgelegd hoe u een eenvoudige grafiek kunt maken van een wiskundige functie in cartesische coördinaten (met x- en y- as)

Venster van LabPlot direct na de start
 1. Klik op de knop Nieuw of typ Ctrl+N op het toetsenbord.

  Nieuw LabPlot-project
 2. Klik met de rechtermuisknop op Project in het paneel van de Projectverkenner en kies in het menu Nieuw toevoegenWerkblad, of typ Alt+X op het toetsenbord.

  Nieuw LabPlot-werkblad toevoegen
 3. Klik met de rechtermuisknop op Werkblad in het paneel van de Projectverkenner en kies in het menu Nieuw toevoegenxy-plottwee assen, gecentreerd.

  Assen aan plot toevoegen
 4. Klik met de rechtermuisknop op xy-plot in het paneel van de Projectverkenner en kies Nieuw toevoegenxy-kromme van een wiskundige vergelijking.

  Nieuwe kromme toevoegen
 5. In het paneel Eigenschappen xy-krommen rechts, vult u sin(x) in in het veld y=f(x) (voor de lijst van beschikbare functies zie Hoofdstuk 10, Inleesfuncties ("parser")), -6 in het veld x, min, 6 in het veld x, max, en klikt u op de knop Herbereken waarna u het resultaat ziet.

  De standaard grafiekplot

  Opmerking

  In LabPlot wordt onbekende (dus onjuiste) syntaxis in het veld y=f(x) gemarkeerd. Dit helpt u bij het juist invoeren.

  Belangrijk

  De lijst van de bekende functies vindt u in het ermee overeenkomende onderdeel van deze handleiding.

 6. Ga naar het tabblad Lijn in het paneel Eigenschappen xy-krommen en kies derdegraads spline (natuurlijk) in het uitklapvak Type.

  Lijntype toevoegen
 7. Ga naar het tabblad Symbool in het paneel Eigenschappen xy-krommen en kies Geen in het uitklapmenu Stijl.

  Symbolen uit de plot verwijderen
 8. Klik met de rechtermuisknop opxy-plot in het paneel van de Projectverkenner en kies Nieuw toevoegenlegenda. Ga naar het tabblad Titel in het paneel van Eigenschappen legenda cartesische plots en vul Grafiek van sinus in in het veld Tekst.

  Wijzigen titel van de legenda
 9. Kies BestandExporteren in het hoofdmenu. Selecteer de locatie waar de plot moet worden opgeslagen.

  De plot exporteren