Hoofdstuk 3. Overzicht van de opdrachten

Het menu Bestand

BestandNieuw (Ctrl+N)

Maakt een nieuw projectbestand aan in LabPlot.

In een projectbestand worden alle instellingen en plots opgeslagen in het ASCII-formaat.

BestandOpenen (Ctrl+O)

Opent een projectbestand in LabPlot.

BestandRecent geopend

Opent een recent projectbestand in LabPlot.

Hier wordt een lijst van de laatste 10 projectbestanden getoond.

BestandOpslaan (Ctrl+S)

Slaat het actuele project op.

Indien u het project niet eerder heeft opgeslagen met een tijdelijke naam voor het projectbestand.

BestandOpslaan als

Slaat het actuele bestand op met een andere naam.

BestandAfdrukken (Ctrl+P)

Slaat de actieve plot op.

Hier wordt een afdrukdialoog geopend, waarin u de printer kunt kiezen, verschillende papierformaten, etc..

BestandAfdrukvoorbeeld

Opent een venster voor een afdrukvoorbeeld. In LabPlot kunt u afdrukinstellingen kiezen in de werkbalk van dit venster, en het resultaat meteen zien.

BestandNieuwRekenblad (Ctrl+=)

Maakt een nieuw rekenblad aan in de huidige map van het project in LabPlot.

estandNieuwWerkblad (Alt+X)

Maakt een nieuw werkblad aan in de huidige map van het project in LabPlot.

BestandNieuwMap

Maakt een nieuw rekenblad aan in de huidige map van het project in LabPlot.

BestandNieuwGegevensbronbestand

Opent het venster voor Gegevens importeren naar rekenblad/matrix.

BestandImporteren (Ctrl+Shift+L)

Gegevens importeren naar actieve rekenblad

Hiermee kunt u gegevens importeren in LabPlot. Lees hierover meer in het deel importdialoog.

BestandExporteren

Slaat de actieve plot op in een bepaald formaat.

Op dit moment worden de volgende formaten ondersteund: Encapsulated Postscript (EPS), Portable Document Format (PDF), Scalable Vector Graphics (SVG) en Portable Network Graphics (PNG).

BestandSluiten (Ctrl+W)

Sluit het huidig in LabPlot geopende projectbestand af.

BestandAfsluiten (Ctrl+Q)

LabPlot verlaten