Krommen

Krommen bevatten gegevenspunten die in een plot kunnen worden weergegeven. Krommen kunnen op drie verschillende manieren worden aangemaakt: de standaard xy-kromme, een xy-kromme van een wiskundige uitdrukking, en een kromme die aan de gegevens is aangepast.

Voor de standaard xy-kromme kunnen waardes uit een rekenblad worden gebruikt door de x- en y-gegevens te selecteren als kolommen in het rekenblad in het venster van de xy-kromme. Een andere methode is hiervoor een wiskundige uitdrukking te gebruiken. Hier kunt u een wiskundige functie en het bereik selecteren, voor het aanmaken van de kromme. De derde methode voor het aanmaken van een kromme is met een functie die zo goed mogelijk bij de gegevens past. Deze functie en de gegevens kunnen worden geselecteerd in het venster van de xy-kromme.

In dit venster kunnen voor elk type kromme de stijl voor lijnen en symbolen worden gewijzigd. Ook kunnen hierin waarden met aantekeningen en instellingen voor foutbalken worden gewijzigd.