Hoofdstuk 6. Tracering van de krommem

Afbeelding uploaden

Datapicker kan binnen een project worden aangemaakt via Nieuw toevoegen in het contextmenu van het project/de map of in de hoofdwerkbalk. Daarna kan een nieuw afbeelding worden toegevoegd en gewijzigd worden via Plot in het overeenkomstige verankeringswidget.

Na uploaden van de afbeelding zijn verschillende zoomopties beschikbaar in het contextmenu/ werkbalk van de datapicker, voor het wijzigen van de breedte en hoogte van de afbeelding. De afbeelding kan ook over een hoek worden gedraaid met Rotatie in de editor. Hierna moet de gebruiker de aspunten instellen.