Goniometrische functies

FunctieBeschrijving
sin(x)Sinus
cos(x)Cosinus
tan(x)Tangens
asin(x)Arcsinus
acos(x)Inverse cosinus
atan(x)Inverse tangens
atan2(y,x)Inverse arctangens met twee variabelen
sinh(x)Hyperbolische sinus
cosh(x)Hyperbolische cosinus
tanh(x)Hyperbolische tangens
asinh(x)Hyperbolische arcsinus
acosh(x)Hyperbolische arccosinus
atanh(x)Hyperbolische arctangens
sec(x)Secans
csc(x)Cosecans
cot(x)Cotangens
asec(x)Arcsecans
acsc(x)Arccosecans
acot(x)Arccotangens
sech(x)Hyperbolische secans
csch(x)Hyperbolische cosecans
coth(x)Hyperbolische cotangens
asech(x)Hyperbolische arcsecans
acsch(x)Hyperbolische arccosecans
acoth(x)Hyperbolische arccotangens
sinc(x)Sinc-functie sin(π x) / (π x)
logsinh(x)log(sinh(x)) voor x > 0
logcosh(x)log(cosh(x))
hypot(x,y)Hypotenusa functie √{x2 + y2}
hypot3(x,y,z)√{x2 + y2 + z2}
anglesymm(α)forceert de hoek α in het bereik (-π,π]
anglepos(α)forceert de hoek α in het bereik (0,2π]