Datapicker-kromme

Datapicker-kromme kan worden aangemaakt in de datapicker via Nieuwekromme in het contextmenu van de datapicker. Een kromme kan drie verschillende typen van X- en Y-fouten hebben (Geen-fout, symmetrisch, asymmetrisch). Dit hangt af van de fouttypen van de datapicker op het tijdstip van aanmaken.

Elk kromme-object bevat alle symbolen van de punten van de kromme (verborgen) en een rekenblad met alle logische posities van alle punten op de kromme, en bevat opties voor het bijwerken van het rekenblad en het omschakelen van de zichtbaarheid van die punten, in het contextmenu. De modus Punten kromme instellen in het contextmenu van de datapicker moet worden geselecteerd als punten van de kromme moeten worden aangemaakt.

In dezelfde datapicker kunnen meerdere krommen worden aangemaakt. De aangemaakte punten op de kromme gelden altijd voor de actieve kromme in de datapicker. Die kan worden gewijzigd met de optie Actieve kromme in het contextmenu van, en in, de datapicker zelf. Elke kromme in de datapicker kan zijn eigen soort symbolen hebben, die kan worden gewijzigd in de sectie Symbolen van de datapicker.