Het menu Werkblad

Dit menu bevat alles dat u ook kunt vinden in het contextmenu (rechter muisknop) van een werkblad. Dit menu is alleen beschikbaar als een werkbladobject is geselecteerd in het paneel van de Projectverkenner.