Verdelingen willekeurige getallen

Voor meer informatie over deze functies zie de documentatie van GSL: http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/index.html. (Mede) om deze reden zijn een aantal functiebeschrijvingen onvertaald gelaten zodat de documentatie per functie makkelijker is te vinden. Een Nederlandstalige beschrijving van de gsl-bibliotheek heb ik helaas niet kunnen vinden (vertaler).

FunctieBeschrijving
gaussian(x,σ)kansdichtheid p(x) voor een Gaussische verdeling met standaard deviatie σ
ugaussian(x)eenheids Gaussische verdeling. Equivalent met dehierboven staande functies met een standaard deviatie sigma=1
gaussianP(x,σ)cumulatieve verdelingsfuncties P(x)voor de Gaussische verdeling met standaard deviatie σ
gaussianQ(x,σ)cumulatieve verdelingsfuncties Q(x)voor de Gaussische verdeling met standaard deviatie σ
gaussianPinv(P,σ)inverse cumulatieve verdelingsfuncties P(x)voor de Gaussische verdeling met standaard deviatie σ
gaussianQinv(Q,σ)inverse cumulatieve verdelingsfuncties Q(x)voor de Gaussische verdeling met standaard deviatie σ
ugaussianP(x)cumulatieve verdelingsfunctie P(x)voor de eenheids Gaussische verdeling
ugaussianQ(x)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x)voor de eenheids Gaussische verdeling
ugaussianPinv(P)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x)voor de eenheids Gaussische verdeling
ugaussianQinv(Q)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x)voor de eenheids Gaussische verdeling
gaussiantail(x,a,σ)kansdichtheid p(x) voor een Gaussische staartverdeling met standaard deviatie σ en een ondergrens a
ugaussiantail(x,a)staart van een eenheids Gaussische verdeling. Equivalent met de bovenstaande functies met een standaard deviatie σ = 1
gaussianbi(x,y,σxy,ρ)kansdichtheid p(x,y) voor een Gaussische verdeling met twee variabelen, met standaard deviaties σx, σy en correlatiecoëfficiënt ρ
exponential(x,μ)kansdichtheid p(x) voor een exponentiële verdeling met gemiddelde μ
exponentialP(x,μ)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een exponentiële verdeling met gemiddelde μ
exponentialQ(x,μ)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een exponentiële verdeling met gemiddelde μ
exponentialPinv(P,μ)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een exponentiële verdeling met gemiddelde μ
exponentialQinv(Q,μ)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een exponentiële verdeling met gemiddelde μ
laplace(x,a)kansdichtheid p(x) voor een Laplace verdeling met breedte a
laplaceP(x,a)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een Laplace verdeling met breedte a
laplaceQ(x,a)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een Laplace verdeling met breedte a
laplacePinv(P,a)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een Laplace verdeling met breedte a
laplaceQinv(Q,a)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een Laplace verdeling met breedte a
exppow(x,a,b)kansdichtheid p(x) voor een exponentiële machtsverdeling met schaalparameter a en exponent b
exppowP(x,a,b)cumulatieve kansdichtheid P(x) voor een exponentiële machtsverdeling met schaalparameter a en exponent b
exppowQ(x,a,b)cumulatieve kansdichtheid Q(x) voor een exponentiële machtsverdeling met schaalparameter a en exponent b
cauchy(x,a)kansdichtheid p(x) voor een Cauchy (Lorentz) verdeling met schaalparameter a
cauchyP(x,a)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een Cauchy verdeling met schaalparameter a
cauchyQ(x,a)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een Cauchy verdeling met schaalparameter a
cauchyPinv(P,a)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een Cauchy verdeling met schaalparameter a
cauchyQinv(Q,a)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een Cauchy verdeling met schaalparameter a
rayleigh(x,σ)kansdichtheid p(x) voor een Rayleigh verdeling met schaalparameter σ
rayleighP(x,σ)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een Rayleigh verdeling met schaalparameter σ
rayleighQ(x,σ)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een Rayleigh verdeling met schaalparameter σ
rayleighPinv(P,σ)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een Rayleigh verdeling met schaalparameter σ
rayleighQinv(Q,σ)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een Rayleigh verdeling met schaalparameter σ
rayleigh_tail(x,a,σ)kansdichtheid p(x) voor een Rayleigh staartverdeling met schaalparameter σ en ondergrens a
landau(x)kansdichtheid p(x) voor de Landau verdeling
gammapdf(x,a,b)kansdichtheid p(x) voor een gamma verdeling met parameters a en b
gammaP(x,a,b)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een gamma verdeling met parameters a en b
gammaQ(x,a,b)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een gamma verdeling met parameters a en b
gammaPinv(P,a,b)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een gamma verdeling met parameters a en b
gammaQinv(Q,a,b)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een gamma verdeling met parameters a en b
flat(x,a,b)kansdichtheid p(x) voor een uniforme verdeling van a tot b
flatP(x,a,b)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een uniforme verdeling van a tot b
flatQ(x,a,b)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een uniforme verdeling van a tot b
flatPinv(P,a,b)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een uniforme verdeling van a tot b
flatQinv(Q,a,b)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een uniforme verdeling van a tot b
lognormal(x,ζ,σ)kansdichtheid p(x) voor een lognormale verdeling met de parameters ζ en σ
lognormalP(x,ζ,σ)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een lognormale verdeling met de parameters ζ en σ
lognormalQ(x,ζ,σ)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een lognormale verdeling met de parameters ζ en σ
lognormalPinv(P,ζ,σ)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een lognormale verdeling met de parameters ζ en σ
lognormalQinv(Q,ζ,σ)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een lognormale verdeling met de parameters ζ en σ
chisq(x,ν)kansdichtheid p(x) voor een χ2 verdeling met ν vrijheidsgraden
chisqP(x,ν)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een χ2 verdeling met ν vrijheidsgraden
chisqQ(x,ν)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een χ2 verdeling met ν vrijheidsgraden
chisqPinv(P,ν)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een χ2 verdeling met ν vrijheidsgraden
chisqQinv(Q,ν)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een χ2 verdeling met ν vrijheidsgraden
fdist(x,ν12)kansdichtheid p(x) voor een F verdeling met ν1 en ν2ν vrijheidsgraden
fdistP(x,ν12)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een F verdeling met ν1 en ν2ν vrijheidsgraden
fdistQ(x,ν12)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een F verdeling met ν1 en ν2ν vrijheidsgraden
fdistPinv(P,ν12)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een F verdeling met ν1 en ν2ν vrijheidsgraden
fdistQinv(Q,ν12)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een F verdeling met ν1 en ν2ν vrijheidsgraden
tdist(x,ν)kansdichtheid p(x) voor een t-verdeling met ν vrijheidsgraden
tdistP(x,ν)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een t-verdeling met ν vrijheidsgraden
tdistQ(x,ν)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een t-verdeling met ν vrijheidsgraden
tdistPinv(P,ν)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een t-verdeling met ν vrijheidsgraden
tdistQinv(Q,ν)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een t-verdeling met ν vrijheidsgraden
betapdf(x,a,b)kansdichtheid p(x) voor een beta verdeling met de parameters a en b
betaP(x,a,b)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een beta verdeling met parameters a en b
betaQ(x,a,b)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een beta verdeling met parameters a en b
betaPinv(P,a,b)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een beta verdeling met parameters a en b
betaQinv(Q,a,b)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een beta verdeling met parameters a en b
logistic(x,a)kansdichtheid p(x) voor een logistieke verdeling met schaalparameter a
logisticP(x,a)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een logistieke verdeling met schaalparameter a
logisticQ(x,a)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een logistieke verdeling met schaalparameter a
logisticPinv(P,a)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een logistieke verdeling met schaalparameter a
logisticQinv(Q,a)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een logistieke verdeling met schaalparameter a
pareto(x,a,b)kansdichtheid p(x) voor een Pareto verdeling met exponent a en schaal b
paretoP(x,a,b)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een Pareto verdeling met exponent a en schaal b
paretoQ(x,a,b)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een Pareto verdeling met exponent a en schaal b
paretoPinv(P,a,b)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een Pareto verdeling met exponent a en schaal b
paretoQinv(Q,a,b)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een Pareto verdeling met exponent a en schaal b
weibull(x,a,b)kansdichtheid p(x) voor een Weibull verdeling met schaal a en exponent b
weibullP(x,a,b)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een Weibull verdeling met schaal a en exponent b
weibullQ(x,a,b)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een Weibull verdeling met schaal a en exponent b
weibullPinv(P,a,b)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een Weibull verdeling met schaal a en exponent b
weibullQinv(Q,a,b)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een Weibull verdeling met schaal a en exponent b
gumbel1(x,a,b)kansdichtheid p(x) voor een type-1 Gumbel verdeling met de parameters a en b
gumbel1P(x,a,b)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een type-1 Gumbel verdeling met parameters a en b
gumbel1Q(x,a,b)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een type-1 Gumbel verdeling met parameters a en b
gumbel1Pinv(P,a,b)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een type-1 Gumbel verdeling met parameters a en b
gumbel1Qinv(Q,a,b)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een type-1 Gumbel verdeling met parameters a en b
gumbel2(x,a,b)kansdichtheid p(x) voor een type-2 Gumbel verdeling met de parameters a en b
gumbel2P(x,a,b)cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een type-2 Gumbel verdeling met parameters a en b
gumbel2Q(x,a,b)cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een type-2 Gumbel verdeling met parameters a en b
gumbel2Pinv(P,a,b)inverse cumulatieve verdelingsfunctie P(x) voor een type-2 Gumbel verdeling met parameters a en b
gumbel2Qinv(Q,a,b)inverse cumulatieve verdelingsfunctie Q(x) voor een type-2 Gumbel verdeling met parameters a en b
poisson(k,μ)kans p(x) op verkrijgen van k uit een Poisson verdeling met gemiddelde μ
poissonP(k,μ)cumulatieve verdelingsfuncties P(k) voor een Poisson verdeling met gemiddelde μ
poissonQ(k,μ)cumulatieve verdelingsfuncties Q(k) voor een Poisson verdeling met gemiddelde μ
bernoulli(k,p)kans p(k) op verkrijgen van k uit een Bernoulli verdeling met kansparameter p
binomial(k,p,n)kans p(k) op verkrijgen van k uit een Binomiale verdeling met parameters p en n
binomialP(k,p,n)cumulatieve verdelingsfuncties P(k) voor een Binomiale verdeling met parameters p en n
binomialQ(k,p,n)cumulatieve verdelingsfuncties Q(k) voor een Binomiale verdeling met parameters p en n
nbinomial(k,p,n)kans p(k) op verkrijgen van k uit een negatieve Binomiale verdeling met parameters p en n
nbinomialP(k,p,n)cumulatieve verdelingsfuncties P(k) voor een negatieve Binomiale verdeling met parameters p en n
nbinomialQ(k,p,n)cumulatieve verdelingsfuncties Q(k) voor een negatieve Binomiale verdeling met parameters p en n
pascal(k,p,n)kans p(k) op verkrijgen van k uit een Pascal verdeling met parameters p en n
pascalP(k,p,n)cumulatieve verdelingsfuncties P(k) voor een Pascal verdeling met parameters p en n
pascalQ(k,p,n)cumulatieve verdelingsfuncties Q(k) voor een Pascal verdeling met parameters p en n
geometric(k,p)kans p(k) op verkrijgen van k uit een geometrische verdeling met kansparameter p
geometricP(k,p)cumulatieve verdelingsfuncties P(k) voor een geometrische verdeling met parameter p
geometricQ(k,p)cumulatieve verdelingsfuncties Q(k) voor een geometrische verdeling met parameter p
hypergeometric(k,n1,n2,t)kans p(k) op verkrijgen van k uit een hypergeometrische verdeling met parameters n1, n2, t
hypergeometricP(k,n1,n2,t)cumulatieve verdelingsfunctie P(k) voor een hypergeometrische verdeling met parameters n1, n2, t
hypergeometricQ(k,n1,n2,t)cumulatieve verdelingsfunctie Q(k) voor een hypergeometrische verdeling met parameters n1, n2, t
logarithmic(k,p)kans p(k) op verkrijgen van k uit een logaritmische verdeling met kansparameter p