Het menu Bewerken

BewerkenGesch ongedaan/opnieuw

Opent het geschiedenisvenster van acties in LabPlot. Selecteer in de lijst de gewenste actie.