Hoofdstuk 7. Geavanceerde onderwerpen

Hier vindt u wat uitleg over geavanceerde onderwerpen

Onderwerpen

Foutbalken

Indien u gegevens met foutbalken wilt plotten, kunt u de gegevens in uw project importeren met de importdialoog. Daarna kunt u in het tabblad Foutbalken van de eigenschappen van de kromme het Fouttypeselecteren, de foutkolom kiezen in de lijst Gegevens, +-. Het formaat van de foutbalken kan worden gedefinieerd in het Formaat:-paneel.

TeX tekst

Om TeX-tekst te kunnen gebruiken moet u de schakelknop TeX activeren in het tabblad Titel. Daarna wordt alle tekst die u in het tekstvak invoert tot TeX verwerkt en zo weergegeven. Omdat deze verwerking enige tijd kost zult u misschien merken dat het opnieuw tekenen van de plot wat wordt vertraagd.