Speciale functies

Voor meer informatie over deze functies zie de documentatie van GSL: http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/index.html. (Mede) om deze reden zijn een aantal functiebeschrijvingen onvertaald gelaten zodat de documentatie per functie makkelijker is te vinden. Een Nederlandstalige beschrijving van de gsl-bibliotheek heb ik helaas niet kunnen vinden (vertaler).

FunctieBeschrijving
Ai(x)Airy functie Ai(x)
Bi(x)Airy functie Bi(x)
Ais(x)geschaalde versie van de Airy functie SAi(x)
Bis(x)geschaalde versie van de Airy functie SBi(x)
Aid(x)afgeleide van Airy functie Ai'(x)
Bid(x)afgeleide van Airy functie Bi'(x)
Aids(x)afgeleide van de geschaalde Airy functie SAi(x)
Bids(x)afgeleide van de geschaalde Airy functie SBi(x)
Ai0(s)s-de nulpunt van de Airy functie Ai(x)
Bi0(s)s-de nulpunt van de Airy functie Bi(x)
Aid0(s)s-de nulpunt van de afgeleide Airy functie Ai'(x)
Bid0(s)s-de nulpunt van de afgeleide Airy functie Bi'(x)
J0(x)reguliere cilindrische nulde orde Bessel functie J0(x)
J1(x)reguliere cilindrische eerste orde Bessel functie J1(x)
Jn(n,x)reguliere cilindrische n-de orde Bessel functie Jn(x)
Y0(x)niet-reguliere cilindrische nulde orde Bessel functie Y0(x)
Y1(x)niet-reguliere cilindrische eerste orde Bessel functie Y1(x)
Yn(n,x)niet-reguliere cilindrische n-de orde Bessel functie Yn(x)
I0(x)reguliere gewijzigde cilindrische nulde-orde Bessel functie, I0(x)
I1(x)reguliere gewijzigde cilindrische eerste-orde Bessel functie, I1(x)
In(n,x)reguliere gewijzigde cilindrische n-de-orde Bessel functie, In(x)
I0s(x)geschaalde reguliere gewijzigde cilindrische nulde orde Bessel functie exp (-|x|) I0(x)
I1s(x)geschaalde reguliere gewijzigde cilindrische eerste orde Bessel functie exp (-|x|) I1(x)
Ins(n,x)geschaalde reguliere gewijzigde cilindrische n-de orde Bessel functie exp (-|x|) In(x)
K0(x)niet-reguliere gewijzigde cilindrische nulde orde Bessel functie, K0(x)
K1(x)niet-reguliere gewijzigde cilindrische eerste orde Bessel functie, K1(x)
Kn(n,x)niet-reguliere gewijzigde cilindrische n-de orde Bessel functie, K0(x)
K0s(x)geschaalde niet-reguliere gewijzigde cilindrische nulde orde Bessel functie, exp(x) K0(x)
K1s(x)geschaalde niet-reguliere gewijzigde cilindrische eerste orde Bessel functie, exp(x) K1(x)
Kns(n,x)geschaalde niet-reguliere gewijzigde cilindrische n-de orde Bessel functie, exp(x) Kn(x)
j0(x)reguliere sferische nulde orde Bessel functie, j0(x)
j1(x)reguliere sferische eerste orde Bessel functie, j1(x)
j2(x)reguliere sferische tweede orde Bessel functie, j2(x)
jl(l,x)reguliere sferische l-de orde Bessel functie, jl(x)
y0(x)niet-reguliere sferische nulde orde Bessel functie, y0(x)
y1(x)niet-reguliere sferische eerste orde Bessel functie, y1(x)
y2(x)niet-reguliere sferische tweede orde Bessel functie, y2(x)
yl(l,x)niet-reguliere sferische l-de orde Bessel functie, yl(x)
i0s(x)geschaalde reguliere gewijzigde sferische nulde orde Bessel functie, exp(-|x|) i0(x)
i1s(x)geschaalde reguliere gewijzigde sferische eerste orde Bessel functie, exp(-|x|) i1(x)
i2s(x)geschaalde reguliere gewijzigde sferische tweede orde Bessel functie, exp(-|x|) i2(x)
ils(l,x)geschaalde reguliere gewijzigde sferische l-de orde Bessel functie, exp(-|x|) il(x)
k0s(x)geschaalde niet-reguliere gewijzigde sferische nulde orde Bessel functie, exp(x) k0(x)
k1s(x)geschaalde niet-reguliere gewijzigde sferische eerste orde Bessel functie, exp(x) k1(x)
k2s(x)geschaalde niet-reguliere gewijzigde sferische tweede orde Bessel functie, exp(x) k2(x)
kls(l,x)geschaalde niet-reguliere gewijzigde sferische l-de orde Bessel functie, exp(x) kl(x)
Jnu(ν,x)reguliere cilindrische gebroken orde ν Bessel functie, Jν(x)
Ynu(ν,x)niet-reguliere cilindrische gebroken orde ν Bessel functie, Yν(x)
Inu(ν,x)reguliere gewijzigde gebroken orde ν Bessel functie, Iν(x)
Inus(ν,x)geschaalde reguliere gewijzigde gebroken orde ν Bessel functie, exp(-|x|) Iν(x)
Knu(ν,x)reguliere gewijzigde gebroken orde ν Bessel functie, Kν(x)
lnKnu(ν,x)logaritme van de niet-reguliere gewijzigde gebroken orde ν Bessel functie, ln(Kν(x))
Knus(ν,x)geschaalde niet-reguliere gewijzigde gebroken orde ν Bessel functie, exp(|x|) Kν(x)
J0_0(s)s-de positieve nulpunt van de Bessel functie J0(x)
J1_0(s)s-de positieve nulpunt van de Bessel functie J1(x)
Jnu_0(nu,s)s-de positieve nulpunt van de Bessel functie Jν(x)
clausen(x)Clausen integraal Cl2(x)
hydrogenicR_1(Z,R)lowest-order normalized hydrogenic bound state radial wavefunction R1 := 2Z √Z exp(-Z r)
hydrogenicR(n,l,Z,R)n-th normalized hydrogenic bound state radial wavefunction
dawson(x)Integraal van Dawson
D1(x)eerste orde Debye function D1(x) = (1/x) ∫0x(t/(et - 1)) dt
D2(x)tweede orde Debye functie D2(x) = (2/x2) ∫0x (t2/(et - 1)) dt
D3(x)derde orde Debye functie D3(x) = (3/x3) ∫0x (t3/(et - 1)) dt
D4(x)vierde orde Debye functie D4(x) = (4/x4) ∫0x (t4/(et - 1)) dt
D5(x)vijfde orde Debye functie D5(x) = (5/x5) ∫0x (t5/(et - 1)) dt
D6(x)zesde orde Debye functie D6(x) = (6/x6) ∫0x (t6/(et - 1)) dt
Li2(x)dilogaritme
Kc(k)complete elliptische integraal K(k)
Ec(k)complete elliptische integraal E(k)
F(phi,k)niet-complete elliptische integraal F(phi,k)
E(phi,k)niet-complete elliptische integraal E(phi,k)
P(phi,k,n)niet-complete elliptische integraal P(phi,k,n)
D(phi,k,n)niet-complete elliptische integraal D(phi,k,n)
RC(x,y)niet-complete elliptische integraal RC(x,y)
RD(x,y,z)niet-complete elliptische integraal RD(x,y,z)
RF(x,y,z)niet-complete elliptische integraal RF(x,y,z)
RJ(x,y,z)niet-complete elliptische integraal RJ(x,y,z,p)
erf(x)error functie erf(x) = 2/√π ∫0x exp(-t2) dt
erfc(x)complementaire error functie erfc(x) = 1 - erf(x) = 2/√π ∫x exp(-t2) dt
log_erfc(x)logaritme van de complementaire error functie log(erfc(x))
erf_Z(x)Kansfunctie van Gauss Z(x) = ( (1/(2π)) exp(-x2/2)
erf_Q(x)bovenste staart van de kansfunctie van Gauss Q(x) = (1/(2π)) ∫x exp(-t2/2) dt
hazard(x)"hazard" functie voor de normale verdeling
exp(x)Exponentiële functie, grondtal e, e-macht
expm1(x)exp(x)-1
exp_mult(x,y)e-macht van x berekenen en met de factor y vermenigvuldigen, geeft het product y exp(x)
exprel(x)(exp(x)-1)/x met gebruik van een algoritme dat voor kleine waarden van x nauwkeurig is
exprel2(x)2(exp(x)-1-x)/x2 met een algoritme dat nauwkeurig is voor kleine waarden van x
expreln(n,x)n-relatieve exponentiële functie, die de n-de generalisatie is van de `exprel'-functies
E1(x)exponentiële integraal E1(x), E1(x) := Re ∫1 exp(-xt)/t dt
E2(x)tweede orde exponentiële integraal E2(x), E2(x) := Re ∫1 exp(-xt)/t2 dt
En(x)exponentiële integraal E_n(x) van orde n, En(x) := Re ∫1 exp(-xt)/tn dt)
Ei(x)exponentiële integraal E_i(x), Ei(x) := PV(∫-x exp(-t)/t dt)
shi(x)Shi(x) = ∫0x sinh(t)/t dt
chi(x)integraal Chi(x) := Re[ γE + log(x) + ∫0x (cosh[t]-1)/t dt ]
Ei3(x)exponentiële integraal Ei3(x) = ∫0x exp(-t3) dt voor x >= 0
si(x)Sinus integraal Si(x) = ∫0x sin(t)/t dt
ci(x)Cosinus integraal Ci(x) = -∫x cos(t)/t dt voor x > 0
atanint(x)Arctangens integraal AtanInt(x) = ∫0x arctan(t)/t dt
Fm1(x)complete Fermi-Dirac integraal met index -1, F-1(x) = ex / (1 + ex)
F0(x)complete Fermi-Dirac integraal met index 0, F0(x) = ln(1 + ex)
F1(x)complete Fermi-Dirac integraal met index 1, F1(x) = ∫0 (t /(exp(t-x)+1)) dt
F2(x)complete Fermi-Dirac integraal met index 2, F2(x) = (1/2) ∫0 (t2 /(exp(t-x)+1)) dt
Fj(j,x)complete Fermi-Dirac integraal met index j, Fj(x) = (1/Γ(j+1)) ∫0 (tj /(exp(t-x)+1)) dt
Fmhalf(x)complete Fermi-Dirac integraal F-1/2(x)
Fhalf(x)complete Fermi-Dirac integraal F1/2(x)
F3half(x)complete Fermi-Dirac integraal F3/2(x)
Finc0(x,b)incomplete Fermi-Dirac integraal met index nul, F0(x,b) = ln(1 + eb-x) - (b-x)
lngamma(x)logaritme van de Gamma functie
gammastar(x)regulated Gamma Function Γ*(x) for x > 0
gammainv(x)omgekeerde van de gamma functie, 1/Γ(x), gebruik makend van de reële methode van Laczos.
fact(n)n faculteit, n!
doublefact(n)dubbele faculteit n!! = n(n-2)(n-4)...
lnfact(n)logaritme van n faculteit, log(n!)
lndoublefact(n)logaritme van de dubbele faculteit van n, log (n!!)
choose(n,m)Binomiaalcoëfficiënt 'kies m uit n zonder terugleggen'=n!/(m!(n-m)!)
lnchoose(n,m)logaritme van `kies m uit n zonder terugleggen'
taylor(n,x)Taylor coëfficiënt xn / n! voor x >= 0, n >= 0
poch(a,x)Pochhammer symbool (a)x := Γ(a + x)/Γ(x)
lnpoch(a,x)logaritme van het Pochhammer symbool (a)x := Γ(a + x)/Γ(x)
pochrel(a,x)relatief Pochhammer symbool ((a,x) - 1)/x waarin (a,x) = (a)x := Γ(a + x)/Γ(a)
gammainc(a,x)incomplete Gamma Functie Γ(a,x) = ∫x ta-1 exp(-t) dt voor a > 0, x >= 0
gammaincQ(a,x)genormaliseerde incomplete Gamma functie P(a,x) = 1/Γ(a) ∫x ta-1 exp(-t) dt voor a > 0, x >= 0
gammaincP(a,x)complementaire genormaliseerde incomplete Gamma Function P(a,x) = 1/Γ(a) ∫0x ta-1 exp(-t) dt voor a > 0, x >= 0
beta(a,b)Beta Functie, B(a,b) = Γ(a) Γ(b)/Γ(a+b) voor a > 0, b > 0
lnbeta(a,b)logaritme van de Beta Functie, log(B(a,b)) voor a > 0, b > 0
betainc(a,b,x)genormaliseerde incomplete Beta functie B_x(a,b)/B(a,b) voor a > 0, b > 0
C1(λ,x)Gegenbauer veelterm Cλ1(x)
C2(λ,x)Gegenbauer veelterm Cλ2(x)
C3(λ,x)Gegenbauer veelterm Cλ3(x)
Cn(n,λ,x)Gegenbauer veelterm Cλn(x)
hyperg_0F1(c,x)hypergeometrische functie 0F1(c,x)
hyperg_1F1i(m,n,x)confluente (samenvallende) hypergeometrische functie 1F1(m,n,x) = M(m,n,x) voor gehele parameters m, n
hyperg_1F1(a,b,x)confluente hypergeometrische functie 1F1(a,b,x) = M(a,b,x) voor algemene parameters a,b
hyperg_Ui(m,n,x)confluente hypergeometrische functie U(m,n,x) voor gehele parameters m,n
hyperg_U(a,b,x)confluente hypergeometrische functie U(a,b,x)
hyperg_2F1(a,b,c,x)Gauss hypergeometrische functie 2F1(a,b,c,x)
hyperg_2F1c(aR,aI,c,x)Gauss hypergeometrische functie 2F1(aR + i aI, aR - i aI, c, x) met complexe parameters
hyperg_2F1r(aR,aI,c,x)gerenormaliseerde Gauss hypergeometrische functie 2F1(a,b,c,x) / Γ(c)
hyperg_2F1cr(aR,aI,c,x)gerenormaliseerde Gauss hypergeometrische functie 2F1(aR + i aI, aR - i aI, c, x) / Γ(c)
hyperg_2F0(a,b,x)hypergeometrische functie 2F0(a,b,x)
L1(a,x)gegeneraliseerde Laguerre veeltermen La1(x)
L2(a,x)generaliseerde Laguerre veeltermen La2(x)
L3(a,x)generaliseerde Laguerre veeltermen La3(x)
W0(x)hoofdtak van de Lambert W functie, W0(x)
Wm1(x)tweede tak met reële waarden van de Lambert W function, W-1(x)
P1(x)Legendre veeltermen P1(x)
P2(x)Legendre veeltermen P2(x)
P3(x)Legendre veeltermen P3(x)
Pl(l,x)Legendre veeltermen Pl(x)
Q0(x)Legendre veeltermen Q0(x)
Q1(x)Legendre veeltermen Q1(x)
Ql(l,x)Legendre veeltermen Ql(x)
Plm(l,m,x)associated Legendre polynomial Plm(x)
Pslm(l,m,x)normalized associated Legendre polynomial √{(2l+1)/(4π)} √{(l-m)!/(l+m)!} Plm(x), geschikt om in sferische harmonischen te gebruiken
Phalf(λ,x)irregular Spherical Conical Function P1/2-1/2 + i λ(x) for x > -1
Pmhalf(λ,x)regular Spherical Conical Function P-1/2-1/2 + i λ(x) for x > -1
Pc0(λ,x)conical function P0-1/2 + i λ(x) for x > -1
Pc1(λ,x)conical function P1-1/2 + i λ(x) for x > -1
Psr(l,λ,x)Regular Spherical Conical Function P-1/2-l-1/2 + i λ(x) for x > -1, l >= -1
Pcr(l,λ,x)Regular Cylindrical Conical Function P-m-1/2 + i λ(x) for x > -1, m >= -1
H3d0(λ,η)zeroth radial eigenfunction of the Laplacian on the 3-dimensional hyperbolic space, LH3d0(λ,,η) := sin(λ η)/(λ sinh(η)) for η >= 0
H3d1(λ,η)zeroth radial eigenfunction of the Laplacian on the 3-dimensional hyperbolic space, LH3d1(λ,η) := 1/√{λ2 + 1} sin(λ η)/(λ sinh(η)) (coth(η) - λ cot(λ η)) for η >= 0
H3d(l,λ,η)L'th radial eigenfunction of the Laplacian on the 3-dimensional hyperbolic space eta >= 0, l >= 0
logabs(x)logaritme van de absolute waarde van X, log(|x|)
logp(x)log(1 + x) voor x > -1 met behulp van een algoritme dat nauwkeurig is voor kleine waarden van x
logm(x)log(1 + x) - x voor x > -1 met behulp van een algoritme dat nauwkeurig is voor kleine waarden van x
psiint(n)digamma functie ψ(n) voor positieve gehele n
psi(x)digamma functie ψ(n) voor alle x
psi1piy(y)reële deel van de digamma functie op de lijn 1+i y, Re[ψ(1 + i y)]
psi1int(n)trigamma functie ψ'(n) voor positieve gehele n
psi1(n)trigamma functie ψ(n) voor alle x
psin(m,x)polygamma functie ψ(m)(x), voor m >= 0, x > 0
synchrotron1(x)eerste synchrotron functie x ∫x K5/3(t) dt voor x >= 0
synchrotron2(x)tweede synchrotron functie x K2/3(x) voor x >= 0
J2(x)transport functie J(2,x)
J3(x)transport functie J(3,x)
J4(x)transport functie J(4,x)
J5(x)transport functie J(5,x)
zetaint(n)Riemann zeta functie ζ(n) voor gehele n
zeta(s)Riemann zeta functie ζ(s) voor alle s
zetam1int(n)Riemann ζ functie minus 1 voor gehele n
zetam1(s)Riemann ζ functie minus 1
zetaintm1(s)Riemann ζ functie voor gehele n minus 1
hzeta(s,q)Hurwitz zeta functie ζ(s,q) voor s > 1, q > 0
etaint(n)eta functie η(n) voor gehele n
eta(s)eta functie η(s) voor alle s