Het menu Rekenblad

Dit menu bevat alles dat u ook kunt vinden in het contextmenu (rechter muisknop) van een rekenblad. Dit menu is alleen beschikbaar als een rekenbladobject is geselecteerd in het paneel van de Projectverkenner.