GSL-constanten

Voor meer informatie over deze constanten zie de documentatie van GSL: http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/Physical-Constants.html.

ConstanteBeschrijving
cDe lichtsnelheid in vacuum
mu0De permeabiliteit van de vrije ruimte
e0De permittiviteit van de vrije ruimte
hDe constante van Planck, h
h streepDe gereduceerde constante van ℏ
naGetal van Avogadro
fDe molaire lading van 1 Faraday
kDe Boltzmann constante
r0De molaire gas constante
v0Het standaard gasvolume
sigmaDe Stefan–Boltzmann constante
gaussHet magnetisch veld van 1 Gauss
auDe lengte van 1 astronomische eenheid (gemiddelde afstand zon-aarde, = ongeveer 150 miljoen kilometer)
GDe gravitatieconstante
lyDe lengte van 1 lichtjaar
pcDe lengte van 1 parsec
ggDe standaard versnelling van de zwaartekracht op aarde
msDe massa van de zon
eeDe lading van het elektron
eVDe energie van 1 elektronvolt
amuDe geünificeerde atomaire massaconstante
meDe massa van het elektron
mmuDe massa van het muon
mpDe massa van het proton
mnDe massa van het neutron
alphaDe elektromagnetische fijnstructuurconstante
ryDe Rydberg constante
a0De Bohr straal
aDe lengte van 1 Angstrom
barnDe oppervlakte van 1 barn
muBHet Bohr magneton
munHet nucleaire magneton
mueHet magnetisch moment van het elektron
mupHet magnetisch moment van het proton
sigmaTDe Thomson doorsnede van het elektron
pDDe debye
minHet aantal seconden in 1 minuut
hHet aantal seconden in 1 uur
dHet aantal seconden in 1 dag
weekHet aantal seconden in 1 week
inDe lengte van 1 inch (Engelse duim)
ftDe lengte van 1 foot (Engelse voet)
yardDe lengte van 1 yard
milDe lengte van 1 mil (1/1000e van een inch)
v_km_per_hDe snelheid van 1 kilometer per uur
v_mile_per_hDe snelheid van 1 mijl per uur
nmileDe lengte van 1 zeemijl (1854 meter)
fathomDe lengte van 1 fathom (Engelse vadem)
knoopDe snelheid van 1 knoop (1 zeemijl per uur)
ptDe lengte van 1 punt voor drukkers (1/72 inch)
texptDe lengte van 1 TeX-punt (1/72,27 inch)
micronDe lengte van 1 micrometer
hectareDe oppervlakte van 1 hectare
acreDe oppervlakte van 1 acre (circa 0,4047 ha)
literHet volume van 1 liter
us_gallonHet volume van 1 US gallon
can_gallonHet volume van 1 Canadese gallon
uk_gallonHet volume van 1 UK gallon
quartHet volume van 1 quart
pintHet volume van 1 pint
poundDe massa van 1 pound (Engelse pond)
ounceDe massa van 1 ounce
tonDe massa van 1 ton
mtonDe massa van 1 metrische ton (1000 kg)
uk_tonDe massa van 1 UK ton
troy_ounceDe massa van 1 troy ounce
karaatDe massa van 1 karaat
gram_forceDe kracht van 1 gram gewicht
pound_forceDe kracht van 1 pound gewicht
kilopound_forceDe kracht van 1 kilopound gewicht
poundalDe kracht van 1 poundal
calDe energie van 1 calorie
btuDe energie van 1 British Thermal Unit
thermDe energie van 1 Therm
hpHet vermogen van 1 paardekracht
barDe druk van 1 bar
atmDe druk van 1 standaard atmosfeer
torrDe druk van 1 torr
mhgDe druk van een kwikkolom van 1 meter
inHgDe druk van een kwikkolom van 1 inch
inh2oDe druk van een waterkolom van 1 inch
psiDe druk van 1 pound per vierkante inch
poiseDe dynamische viscositeit van 1 poise
stokesDe kinematische viscositeit van 1 stokes
stilbDe luminantie van 1 stilb
lumenDe lichtstroom van 1 lumen
luxDe verlichtingssterkte van 1 lux
photDe verlichtingssterkte van 1 phot
ftcandleDe verlichtingssterkte van 1 footcandle
lambertDe luminantie (lichtintensiteit) van 1 lambert
ftlambertDe luminantie van 1 footlambert
curieDe (radio)activiteit van 1 curie
roentgenDe blootstelling (aan ioniserende straling) van 1 roentgen
radDe opgenomen dosis van 1 rad
NDe kracht van 1 newton
dynede kracht van 1 dyne
JDe energie van 1 Joule
ergDe energie van 1 erg