Importdialoog

In de importdialoog kunt u gegevens importeren in een van de in LabPlot beschikbare rekenbladen of matrixen. De beschikbare formats voor gegevens zijn

  • ASCII

  • Binair

  • Afbeelding

  • NetCDF

  • HDF5

  • FITS

. Voorbeelden kunnen in de importdialoog voor alle ondersteunde bestandstypen worden getoond. Bij gegevenstypen met een complexe interne structuur (zoals NetCDF, HDF5 en FITS), wordt de inhoud van het bestand weergegeven in een boomstructuur waardoor het mogelijk is op een eenvoudige manier door het bestand te navigeren. Een veelzijdige dialoog om de headers (sleutelwoorden) van een FITS-bestand te bewerken, wordt ook geleverd.

Het importeren van ASCII-en binaire bestanden, die met gzip, bzip2 of xz zijn gecomprimeerd (ingepakt) kan zonder omwegen worden gedaan omdat het uitpakken gebeurt op een voor de gebruiker overzichtelijke manier.

U moet de naam opgeven van het bestand met de te importeren gegevens. Met de knop Bestandsinfowordt een dialoog geopend waarin informatie staat over het getoonde bestand. Het type bestand kan worden opgegeven - op dit moment worden alleen ASCII-bestanden met wat gegevensverzamelingen (vectoren) opgeslagen als kolommen, ondersteund. Het filter - automatisch of aangepast, bepaalt hoe het bestand wordt gelezen. Als het filter "Aangepast" wordt geselecteerd, kunnen enkele parameters met de hand worden opgegeven, zoals het scheidingsteken etc..

De eerste en laatste te lezen rijen kunnen worden aangepast in het tabblad Te lezen gegevensgedeelte. Wilt u alle gegevens lezen, dan geeft u -1 op als laatste rij of kolom.

Gegevens in LabPlot importeren