Het menu Datapicker

Dit menu bevat alles dat u ook kunt vinden in het contextmenu (rechter muisknop) van een datapicker. Dit menu is alleen beschikbaar als een datapicker is geselecteerd in het paneel van de Projectverkenner.