Hoofdstuk 2. LabPlot gebruiken

Overzicht van de interface

In LabPlot wordt de MDI-filosofie gevolgd (Multi Document Interface). Hierin worden alle aangemaakte objecten in de toepassing als subvensters geplaatst in het hoofdgebied van het toepassingsvenster. Met de Projectverkenner worden deze objecten aangemaakt en in een boomstructuur geplaatst. Met de Eigenschapverkenner kunnen de eigenschappen van (het) huidig geselecteerde object(en) worden gewijzigd. Veel functies kunt u vinden in het hoofdmenu of in de bij het object behorende werkbalk en contextmenu's. Verdere informatie en berichten van de toepassing worden in de statusbalk getoond.