Hoofdstuk 10. Inleesfuncties ("parser")

De "parser" (programma voor het inlezen en herkennen van expressies van functies) van LabPlot maakt het gebruik mogelijk van de volgende functies:

Standaard functies

FunctieBeschrijving
cbrt(x)Derdemachtswortel
ceil(x)Afronden naar het eerstvolgende grotere gehele getal
fabs(x)Absolute waarde
gamma(x)Gamma functie
ldexp(x,y)x * 2y
ln(x)Natuurlijke logaritme, grondtal e
log(x)Natuurlijke logaritme, grondtal e
log1p(x)log(1+x)
log10(x)Logaritme, grondtal 10
logb(x)Grondtalonafhankelijke exponent
pow(x,n)machtsfunctie xn
powint(x,n)gehele machtsfunctie xn
pow2(x)machtsfunctie x2
pow3(x)machtsfunctie x3
pow4(x)machtsfunctie x4
pow5(x)machtsfunctie x5
pow6(x)machtsfunctie x6
pow7(x)machtsfunctie x7
pow8(x)machtsfunctie x8
pow9(x)machtsfunctie x9
rint(x)afronden naar dichtstbijzijnde gehele getal
round(x)afronden naar dichtstbijzijnde gehele getal
sqrt(x)Vierkantswortel
tgamma(x)Gamma functie
trunc(x)Geeft het grootste gehele getal terug kleiner dan of gelijk aan x (afkappen)