Hoofdstuk 4. Plotten

Plots

Plots worden aangemaakt in een werkblad via "Nieuw toevoegen" in het contextmenu, of in het menu van de toepassing via "Werkblad" door "xy-plot" en het gewenste type van de plot te selecteren.

In deze xy-plot kunt u een xy-kromme toevoegen met te tonen gegevens (ook hier via het contextmenu of het menu van de toepassing).

De instellingen van een plot kunnen worden gewijzigd in het bijbehorende venster. Er zijn algemene instellingen zoals meetkundige, maar ook voor de bereiken van x- en y-as (met inbegrip van schalen). De naam van de plot kan in het tabblad "Titel" worden opgegeven. Achtergrond en randstijl kunnen worden ingesteld in het tabblad "Plotgebied".