Eigenschappenverkenner

Met de eigenschappenverkenner kan de gebruiker het huidig geselecteerde object in de projectverkenner wijzigen. Vele objecteigenschappen kunnen al of niet definitief worden bewerkt. Ook kunnen meerdere objecten tegelijkertijd worden bewerkt.

De eigenschappenverkenner is een venster dat op een willekeurige plaats kan worden vastgezet.