Aspunten

Aspunten zijn de verzameling van drie referentiepunten in de afbeelding van de datapicker. Deze punten kunnen worden ingesteld met Aspunten instellen in het contextmenu van de datapicker. Na het selecteren van punten in de afbeelding moet de gebruiker het coördinatensysteem bijwerken met Plottype en logische posities met Ref. Punten.