Manual del KDevelop

, Part d'aquesta documentació ha estat convertida des de la pàgina KDevelop4/Manual de KDE UserBase.

Traductor: Antoni Bella
revisió KDevelop 4.4 (KDE
4.9) (19 d'agost de 2012)

El KDevelop és un sistema de desenvolupament integrat per a emprar-lo per a una àmplia varietat de tasques de programació.


Sumari

1. Què és el KDevelop?
2. Sessions i projectes: Els fonaments del KDevelop
Terminologia
Configurar una sessió i importar un projecte existent
Opció 1: Importar un projecte des d'un servidor amb el sistema pel control de versions
Opció 2: Importar un projecte que ja es troba al disc dur
Configurar una aplicació com un segon projecte
Crear projectes a partir de zero
3. Treballar amb el codi font
Eines i vistes
Explorar el codi font
Informació local
Informació sobre l'àmbit dels fitxers
Informació sobre l'àmbit del projecte i la sessió
Explicació del ressaltat amb els colors de l'Arc de Sant Martí
Navegar pel codi font
Navegació local
Navegació en l'àmbit de fitxers i mode d'esquema
Navegar sobre l'àmbit del projecte i la sessió: Navegació semàntica
Escriure codi font
Compleció automàtica
Afegir classes noves i implementar funcions de membre
Documentar les declaracions
Canviar el nom de les variables, funcions i classes
Retalls de codi
Modes i conjunts de treball
Algunes dreceres de teclat útils
4. Generar el codi amb plantilles
Crear una classe nova
Crear una prova unitària nova
Altres fitxers
Gestionar les plantilles
5. Construir (compilar) projectes amb els «Makefile» personalitzats
Construir cadascun dels objectius «Makefile»
Seleccionar un conjunt d'objectius «Makefile» per a repetir la construcció
Què fer amb els missatges d'error
6. Executar programes al KDevelop
Configurar els llançaments al KDevelop
Algunes dreceres de teclat útils
7. Depurar programes al KDevelop
Executar un programa en el depurador
Adjuntar el depurador a un procés en execució
Algunes dreceres de teclat útils
8. Treballar amb sistemes de control de versions
9. Personalitzar el KDevelop
Personalitzar l'editor
Personalitzar el sagnat del codi
Personalitzar les dreceres del teclat
Personalitzar la compleció automàtica del codi
10. Crèdits i llicència