Personalitzar les dreceres del teclat

El KDevelop disposa d'una llista gairebé il·limitada de dreceres de teclat (algunes d'elles s'enumeren en les «seccions per a dreceres de teclat útils» de diversos capítols en aquest manual) que es poden canviar al vostre gust mitjançant el menú ArranjamentConfigura les dreceres. A la part superior del diàleg podeu introduir una paraula de cerca i només es mostraran les ordres que coincideixin. Després podreu editar la combinació de tecles que s'associïn amb aquesta ordre.

Dues que he trobat molt útils per a canviar són establir Alinea a la tecla Tab (moltes persones no solen introduir les tabulacions a mà i més aviat prefereixen que l'editor decideixi la disposició del codi, amb la drecera canviada, el fet de prémer Tab farà que el KDevelop sagni/anul·li el sagnat/alineï el codi). La segona és posar Commuta el punt d'interrupció a Ctrl+B atès que es tracta d'una operació molt freqüent.