Personalitzar el sagnat del codi

Molts de nosaltres ens agrada tenir el codi amb format d'una manera particular. Molts projectes també imposen un estil de sagnat en particular. Tampoc té per què coincidir amb l'estil de sagnat per omissió del KDevelop. No obstant això, es pot personalitzar: Aneu a l'element de menú ArranjamentPersonalitza el KDevelop, després feu clic a Formatador del codi font de l'esquerra. Podeu triar un dels estils de sagnat predefinits que estan àmpliament en ús, o definir el vostre propi afegint un estil nou i després editant-lo. Pot ser que no hi hagi una manera de tornar a crear exactament l'estil en què s'han sagnat les fonts del vostre projecte en el passat, però us hi podeu apropar emprant la configuració d'un estil nou. A les dues fotos de sota es mostra un exemple.

Nota

Amb el KDevelop 4.2.2, podeu crear un estil nou per a un tipus MIME en particular (p. ex., pels fitxers de capçalera de C++), però aquest estil no es mostrarà a la llista de possibles estils per a altres tipus MIME (p. ex., pels fitxers de codi font de C++) tot i que es dona per fet que seria útil emprar el mateix estil per a ambdós tipus de fitxers. Per tant, haureu de definir l'estil dues vegades, un per a les capçaleres i un altre pels fitxers d'origen. Això ha estat informat reportat com a l'error 272335 del KDevelop.