Modes i conjunts de treball

Si heu arribat fins aquí, doneu una ullada a la part superior dreta de la finestra principal del KDevelop: Com es mostra a la imatge, veureu que hi ha tres modes en els quals pot estar el KDevelop: Codi (el mode es discuteix en el capítol actual en treballar amb el codi font), Depuració (vegeu Depurar programes) i Revisió (vegeu Treballar amb sistemes de control de versions).

Cada mode té el seu propi conjunt d'eines que s'apilen en tot el perímetre, i cada mode també té un conjunt de treball dels fitxers i documents actualment oberts. A més, cadascun d'aquests conjunts de treball està associat amb una sessió actual, és a dir, tenim la relació mostrada anteriorment. Tingueu en compte que els fitxers en el conjunt de treball provenen de la mateixa sessió, però poden provenir de diferents projectes que formen part de la mateixa sessió.

Si obriu el KDevelop per primera vegada, el conjunt de treball estarà buit -no hi haurà cap fitxer obert-. Però a mesura que s'obrin els fitxers per a l'edició (depuració o revisió en els altres modes) el conjunt de treball creixerà. El fet que el vostre conjunt de treball no estigui buit s'indica mitjançant un símbol a la pestanya, com es mostra a continuació. Us adonareu que cada vegada que es tanca el KDevelop i després comença de nou, el conjunt de treball es desa i es restaura, és a dir, obteniu el mateix conjunt de fitxers oberts.

Si passeu el ratolí sobre el símbol per al conjunt de treball, obtindreu un consell que us mostrarà quins fitxers estan oberts en aquest conjunt de treball (en aquest cas: els fitxers step-32.cc i step-1.cc). En fer clic al signe menys en vermell es tancarà la pestanya per al fitxer corresponent. Potser el més important, en fer clic al botó anomenat corresponent us permet tancar tot el treball creat alhora (és a dir, per a tancar tots els fitxers oberts). La importància de tancar un conjunt de treball, però, resideix en el fet que no es limita a tancar tots els fitxers, sinó que realment desa el conjunt de treball i n'obre un de nou buit. Això es pot veure a continuació:

Noteu els dos símbols a l'esquerra de les tres pestanyes de mode (el cor i el símbol no identificable a la seva esquerra). Cadascun d'aquests dos símbols representa un conjunt de treball desat, a més del conjunt de treball actualment obert. Si passeu el ratolí sobre el símbol del cor, obtindreu quelcom com això:

Us mostra que el conjunt de treball corresponent conté dos fitxers i els seus noms de projecte corresponent: Makefile i changes.h. En fer clic a Carrega es tancarà i desarà el conjunt de treball actual (com es mostra aquí, té oberts els fitxers tria.h i tria.cc) i s'obrirà en el seu lloc el conjunt de treball seleccionat. També podeu suprimir de forma permanent un conjunt de treball, el qual suprimirà el conjunt de conjunts de treball desats.