Capítol 3. Treballar amb el codi font

A més de la depuració, llegint i escrivint codi font és com passareu la major part del temps durant el desenvolupament de programari. Amb aquesta finalitat, el KDevelop ofereix moltes maneres diferents d'explorar el codi font i per a fer que l'escriptura sigui més productiva. Tot plegat s'analitza en més detall en les seccions següents, el KDevelop no és només un editor de codi font -més aviat, és un sistema de gestió de les fonts que us dona diferents punts de vista de la informació extreta dels fitxers que en conjunt formen el codi font de la vostra sessió-.

Eines i vistes

Per tal de treballar amb els projectes, el KDevelop té el concepte d'eines. Una eina proporciona una visió particular de la font, o una acció que es pot dur a terme amb aquesta. Les eines estan representades per botons al voltant de tot el perímetre de la finestra (amb text en vertical al llarg dels marges esquerre i dret, o en horitzontal al llarg del marge inferior). Si feu clic sobre un d'ells, s'expandirà a una subfinestra -vista- dins de la finestra principal. Si feu clic al botó de l'eina de nou, la subfinestra desapareixerà.

Per a fer que una subfinestra desaparegui, també podeu fer clic sobre la x a la part superior dreta de la subfinestra.

La imatge de dalt mostra una selecció particular d'eines, alineades al marge esquerre i dret; a la imatge, l'eina Classes està oberta a l'esquerra i l'eina Retalls a la dreta, juntament amb un editor per a un fitxer de codi font al centre. A la pràctica, la major part del temps és probable que només tingueu l'editor i potser l'eina Classes o Navegador de codi oberta a l'esquerra. Una altra vista d'eina és probable que només s'obri temporalment quan s'utilitza aquesta eina, deixant més espai per a l'editor la major part del temps.

En executar el KDevelop la primera vegada, ja hauríeu de tenir el botó de l'eina Projectes. Feu clic sobre seu: s'obrirà una subfinestra mostrant a la part inferior els projectes que heu afegit a la sessió, i una vista a la part superior del sistema de fitxers dels directoris dels vostres projectes.

Hi ha moltes altres eines que podeu utilitzar amb el KDevelop, no totes són inicialment presents com a botons en el perímetre. Per a afegir alguna cosa, aneu a l'entrada del menú FinestresAfegeix una vista d'eina. Aquestes són algunes de les que probablement trobeu d'utilitat:

 • Classes: Una llista completa de totes les classes que estan definides en un dels projectes o la vostra sessió amb la totalitat de les seves funcions de membre i variables. En fer clic sobre qualsevol dels membres s'obrirà una finestra de l'editor de codi font en la ubicació de dit l'element.

 • Documents: Una llista d'alguns dels fitxers visitats més recentment, per tipus (p. ex., fitxers de codi font, fitxers de pedaç, documents de text pla).

 • Navegador de codi: En funció de la posició del cursor en un fitxer, aquesta eina mostrarà les coses que hi estan relacionades. Per exemple, si us trobeu a una línia #include, mostrarà informació sobre el fitxer que està inclòs així com quines classes es declaren en aquest fitxer; si us trobeu en una línia buida a l'àmbit del fitxer, mostrarà les classes i funcions declarades i definides en el fitxer actual (tot com enllaços: fent clic sobre seu anireu al punt en el fitxer on es fa la declaració o definició real); si us trobeu en una definició de funció, mostrarà on es troba la declaració i oferirà una llista dels llocs on s'empra dita funció.

 • Sistema de fitxers: Mostra una vista en arbre del sistema de fitxers.

 • Documentació: Permet cercar a les pàgines de manual i altres documents d'ajuda.

 • Retalls: Proporciona seqüències de text que s'empren sovint i no es volen escriure cada vegada. Per exemple, en el projecte des del qual es va crear la imatge de dalt, hi ha una freqüent necessitat d'escriure codi com

for (typename Triangulation< dim>::active_cell_iterator cell
   = triangulation.begin_active();
  cell != triangulation.end();
  ++cell)

Aquesta és una expressió peculiar, però apareixerà quasi exactament com aquesta cada vegada que necessiteu un bucle com aquest -el qual el faria un bon candidat per a un retall-.

 • Konsole: Obre una finestra de la línia d'ordres a l'interior de la finestra principal del KDevelop, per a una ordre ocasional que possiblement voleu introduir (p. ex., per a executar ./configure).

Una llista completa de les eines i vistes es troba aquí.

Per a molts programadors, l'espai vertical de la pantalla és el més important. Amb aquesta finalitat, podeu organitzar les vostres vistes d'eina al marge esquerre i dret de la finestra: per a moure una eina, feu clic en el seu símbol amb el botó dret del ratolí i seleccioneu una posició nova.