Personalitzar la compleció automàtica del codi

La compleció del codi es discuteix a la secció d'aquest manual sobre com escriure codi font. En el KDevelop, prové de dues fonts: l'editor i el motor d'anàlisi. L'editor (Kate) és un component del gran entorn KDE i ofereix la compleció automàtica basant-se en paraules que ja ha vist en altres parts del mateix document. Aquestes complecions automàtiques es poden identificar en el consell per la icona que el precedeix:

La compleció de codi de l'editor es pot personalitzar a través d'ArranjamentConfigura l'editorEdicióCompleció automàtica. En particular, podeu seleccionar el nombre de caràcters que cal teclejar d'una paraula abans que es mostri la compleció automàtica.

D'altra banda, la mateixa compleció automàtica del KDevelop és molt més potent, ja que té en compte informació semàntica sobre el context. Per exemple, sap quines funcions de membre oferir en escriure object., etc., com es mostra aquí:

Aquesta informació de context prové de diversos connectors d'implementació del llenguatge, que es poden utilitzar després de desar un determinat fitxer (així que podeu comprovar el tipus de fitxer i emprar la implementació pel llenguatge correcte).

La compleció del KDevelop està preparada per a aparèixer a mesura que escriviu, immediatament, gairebé a tot arreu on possiblement es pot completar quelcom. Això es pot configurar a ConfiguracióConfigura el KDevelop...Implementació del llenguatge. Si no s'ha establert ja (com hauria d'estar, per omissió), assegureu-vos que s'estableix Activa la invocació automàtica.

El KDevelop té dues maneres de mostrar una compleció: La Compleció mínima automàtica només mostra la informació bàsica en els consells de compleció (és a dir, l'espai de nom, classe, funció o nom de la variable). Aquesta serà similar a la compleció del Kate (a excepció de les icones).

D'altra banda, la Compleció completa mostrarà a més el tipus de cada entrada, i en el cas de les funcions, també els arguments que prenen. A més, si esteu omplint els arguments d'una funció, la compleció completa tindrà un rètol informatiu addicional sobre el cursor que us mostrarà l'argument actual en què esteu treballant.

La compleció de codi del KDevelop també ha de mostrar a dalt i ressaltar en verd qualsevol element de compleció que coincideixi amb el tipus actualment esperat tant en la compleció mínima com en la completa, coneguda com a «millors coincidències».

Les tres opcions possibles per al nivell de compleció en el diàleg de configuració són:

  • Sempre la compleció mínima: Mai mostrarà la «Compleció completa».

  • Compleció automàtica mínima: Només mostrarà la «Compleció completa» quan la compleció automàtica s'hagi activat manualment (és a dir, cada vegada que premeu Ctrl+Espai).

  • Sempre la compleció completa: Mostra sempre la «Compleció completa».