Capítol 10. Crèdits i llicència

Copyright de la documentació, vegeu la pàgina historial «KDevelop4/Manual» d'UserBase.

Traductor de la documentació: Antoni Bella

Aquesta documentació està llicenciada d'acord amb les clàusules de la Llicència de Documentació Lliure de GNU.