Altres fitxers

Mentre que les classes i les proves unitàries reben una especial atenció a la generació del codi a partir de plantilles, el mateix mètode es pot ser emprar per a qualsevol tipus de fitxers de codi font. Per exemple, es podria emprar una plantilla per a un mòdul Find de CMake o un fitxer «.desktop». Això es pot fer seleccionant Crea des d'una plantilla... i seleccionar la categoria i plantilla desitjades. Si la categoria seleccionada no és ni Classe ni Prova, només tindreu l'opció de triar la llicència, les opcions personalitzades especificades per la plantilla i les ubicacions pels fitxers de sortida. Igual que amb les classes i les proves, el fet de finalitzar l'assistent generarà els fitxers i els obrirà a l'editor.