Capítol 9. Personalitzar el KDevelop

Hi ha moments en què hom vol canviar l'aparença o el comportament per omissió del KDevelop, p. ex., perquè us heu acostumat a diferents dreceres de teclat o perquè el vostre projecte requereix un estil de sagnat diferent per al codi font. En les següents seccions, es discuteixen breument les diverses maneres com es pot personalitzar el KDevelop per a aquestes necessitats.

Personalitzar l'editor

Hi ha un nombre de coses útils que es poden configurar relacionades amb l'editor integrat del KDevelop. Una de les més universals consisteix a canviar la numeració de les línies emprant l'entrada de menú EditorVisualitzaMostra els números de les línies, de manera que és més fàcil que coincideixin els missatges d'error del compilador o missatges de depuració amb les ubicacions en el codi. En el mateix submenú és possible que també vulgueu canviar la Vora de la icona -una columna a l'esquerra del vostre codi en el qual el KDevelop mostrarà icones com p. ex., si hi ha un punt d'interrupció en la línia actual-.