Het handboek van Calligra Sheets

Pamela Roberts

Anne-Marie Mahfouf

Gary Cramblitt

Vertaler: Natalie Koning
herziening 2.7 (2013-03-11)

Calligra Sheets is een compleet rekenbladprogramma.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Calligra Sheets: de basis
Rekenbladen voor beginners
Cellen selecteren
Gegevens invoeren
Algemene celopmaak
Kopiëren, knippen en plakken
Celbereiken kopiëren en plakken
Overige methoden om te plakken
Invoegen en verwijderen
Eenvoudige berekeningen
Herberekenen
Gegevens sorteren
De overzichtsrekenmachine op de statusbalk
Uw werk opslaan
Sjablonen
Een werkblad afdrukken
3. Werkbladen opmaken
Celopmaak
Gegevensopmaak en uiterlijk
Lettertypen en tekstopmaak
Tekstpositie en tekstrotatie
Celrand
Celachtergrond
Celbescherming
Voorwaardelijke celattributen
Celgrootte wijzigen
Cellen samenvoegen
Rijen en kolommen verbergen
Werkbladeigenschappen
4. Calligra Sheets voor gevorderden
Reeksen
Formules
Ingebouwde functies
Logische vergelijkingen
Absolute celverwijzingen
Berekeningen met "Speciaal plakken"
Array formules
Doel zoeken
Kruistabellen
Meerdere werkbladen gebruiken
Gegevens consolideren
Een grafiek invoegen
Externe gegevens invoegen
Cellen koppelen
Geldigheid controleren
Bescherming
Documentbescherming
Een werkblad beschermen
Cellen beschermen
Formules verbergen
Alle inhoud van een cel verbergen
Overige functies
Benoemde cellen en celbereiken
Celcommentaren
5. De sneltoetsen en werkbalken van Calligra Sheets instellen
Sneltoetsen
Werkbalken
6. Het dialoogvenster van "Calligra Sheets instellen"
Uiterlijk
Openen/Opslaan
Plugins
Spelling
Auteur
7. De commando's
Het menu Bestand
Het menu Bewerken
Het menu Beeld
Het menu Ga
Het menu Invoegen
Het menu Opmaak
Het menu Gegevens
Het menu Hulpmiddelen
Het menu Instellingen
Het menu Help
Het contextmenu
Overige sneltoetsen
8. Functies
Ondersteunde functies
Bitbewerkingen
Conversie
Gegevensbanken
Datum & tijd
Techniek
Financieel
Informatie
Logisch
Naslag & referentie
Wiskunde
Statistisch
Tekst
Goniometrisch
9. Dankbetuigingen en licentie
A. Installatie