Eenvoudige berekeningen

Als het eerste teken in een cel een is-gelijkteken is (=) beschouwt Calligra Sheets de inhoud van de cel als een formule die berekend moet worden. Het resultaat van de berekening wordt in de cel getoond, niet de formule. Als u bijvoorbeeld =2+3 in een cel typt, ziet u het antwoord: 5.

Van groter nut is, dat een formule verwijzingen naar andere cellen kan bevatten, zodat bij =B4+A3 de som van de waarden in de cellen B4 en A3 berekend wordt. Deze berekening zal opnieuw gedaan worden wanneer de waarde in B4 of A3 veranderd wordt.

Een formule kan zowel een optelling, een aftrekking (-), een vermenigvuldiging (*) en een deling (/) bevatten. Ronde haakjes (( en )) kunnen in berekeningen gebruikt worden, zodat u ook ingewikkelde formules, zoals =((B10 + C3) *5 - F11) / 2 kunt gebruiken.

Cellen die een formule bevatten, worden gemarkeerd met een blauw driehoekje in de linkerbenedenhoek als het keuzevakje Formule-indicator tonen in het dialoogvenster OpmaakWerkbladWerkbladeigenschappen gemarkeerd is.

Calligra Sheets beschikt ook over een groot aantal ingebouwde functies voor statistische, goniometrische en financiële berekeningen. Het gebruik hiervan wordt in een later hoofdstuk van dit handboek uitgelegd. U kunt zien welke functies beschikbaar zijn, in het dialoogvenster van het menu InvoegenFunctie....

Voorlopig berekent de SUM()-functie de som van alle waarden in een gespecificeerd celbereik. Bijvoorbeeld =SUM(B4:C10) berekent de som van alle waarden in het celbereik B4 tot en met C10.

Als #VALUE! in een cel verschijnt na het invoeren van een formule, betekent dit dat Calligra Sheets de invoer niet begrijpt, maar als u aan het eind hiervan een rood driehoekje ziet, betekent dit dat de cel niet breed genoeg is om de complete inhoud te tonen. U kunt dan ofwel de cel(len) breder maken, ofwel de cel zo opmaken dat de inhoud in de cel past.

Herberekenen

Als u Automatische herberekening in het dialoogvenster, dat verschijnt als u OpmaakWerkbladWerkbladeigenschappen kiest, zal Calligra Sheets de waarde in cellen opnieuw berekenen zodra er iets verandert dat invloed op die waarden heeft.

Wanneer u Automatische herberekening niet kiest voor het huidige werkblad, kunt u Calligra Sheets op elk moment de opdracht geven om een herberekening te doen door Werkblad opnieuw berekenen of Document opnieuw berekenen in het menu Hulpmiddelen te kiezen, of door de sneltoetsen Shift+F9 of F9 te gebruiken.