Het menu Ga

In dit menu vindt u acties voor het navigeren tussen de werkbladen van het nu geopende rekenblad, en de actie Ga naar cel, waarmee u direct naar een cel, of een bereik van cellen, kunt gaan.