Hoofdstuk 7. De commando's

Pamela Robert

Vertaler: Natalie Koning

Het menu Bestand

BestandNieuw (Ctrl+N)

Maakt een nieuw bestand aan.

BestandOpenen... (Ctrl+O)

Opent een bestaand bestand.

BestandRecent geopend

Opent een lijst van recentelijk gebruikte bestanden, u kunt hier het bestand kiezen dat u wilt openen.

BestandOpslaan (Ctrl+S)

Slaat het document op.

BestandOpslaan als...

Het huidige document opslaan met een nieuwe naam of bestandstype. Indien u die wilt behouden kunt u het document Exporteren...

BestandHerladen

Laadt het document opnieuw.

BestandImporteren...

Importeert andere documenten.

Tabellen met gegevens worden vaak bewaard in tekstbestanden, met op de regels waarden, gescheiden door een komma, spatie, tabpositie of een ander karakter. Bijvoorbeeld 123, 456, 789, abcd, efgh. Zulke bestanden noemt men gewoonlijk called CSV-bestanden (Comma Separated Values, door komma's gescheiden waarden), ook al wordt een ander scheidingsteken gebruikt.

Indien u in Calligra Sheets een tekstbestand opent, wordt aangenomen dat dit een CSV-bestand is. Er wordt dan een dialoog geopend waarin u kunt opgeven welk scheidingsteken in dit bestand wordt gebruikt, en waarin wordt getoond hoe de gegevens in de cellen van het rekenblad zullen worden geplaatst.

Met andere opties in deze dialoog kunt u de Opmaak van de cellen in het rekenblad instellen, opgeven of de aanhalingstekens van teksten moeten worden weergegeven, en ook of de eerste regel(s) van het bestand moeten worden genegeerd.

BestandExporteren...

Slaat een document op in één van de ondersteunde bestandstypen. Het huidige document wordt niet vervangen door het geëxporteerde bestand.

BestandBestand verzenden...

Verzendt het bestand als een e-mailbijlage.

BestandSjabloon van document maken

Maakt een Calligra Sheets-sjabloon dat gebaseerd is op dit document.

BestandAfdrukken... (Ctrl+P)

Drukt het document af.

BestandAfdrukvoorbeeld...

Toont een voorbeeld van het document zoals het afgedrukt zal worden.

BestandDocumentinformatie

Opent een dialoogvenster waarin informatie over het document en de auteur ingevuld kan worden.

BestandSluiten (Ctrl+W)

Sluit het huidige document, maar sluit Calligra Sheets niet af.

BestandAfsluiten (Ctrl+Q)

Sluit Calligra Sheets af.