Bescherming

Documentbescherming

Wanneer een document beschermd is, moet het wachtwoord ingevoerd worden om werkbladen te kunnen toevoegen of verwijderen. Individuele cellen worden niet beschermd door een document te beschermen.

Kies het menu Hulpmiddelen Document beschermen.... Er verschijnt een dialoogvenster waarin uw wachtwoord wordt gevraagd. In Sterkte van wachtwoord: kunt u zien of uw wachtwoord veilig genoeg is. Hoe langer de indicator, hoe veiliger uw wachtwoord.

Het dialoogvenster "Document beschermen"

Dat wachtwoord is nodig om de bescherming van het document op te heffen.

Het dialoogvenster "Documentbescherming opheffen"

Wanneer een document beschermd is, kunt u geen:

 • Werkblad hernoemen

 • Werkblad invoegen

 • Werkblad verwijderen

 • Werkblad verbergen

 • Werkblad tonen

 • Eigenschappen van een werkblad zien

 • Cellen samenvoegen en losmaken

Een werkblad beschermen

Wanneer een werkblad beschermd is, betekent dit dat de inhoud van alle beschermde cellen en objecten in dat werkblad beschermd worden. Van cellen of celbereiken op een beschermd werkblad kan de bescherming opgeheven worden, zie het volgende gedeelte.

Om een werkblad te beschermen kiest u het menu HulpmiddelenWerkblad beschermen.... Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een wachtwoord kunt intypen. Bij Sterkte van wachtwoord: kunt u zien of uw wachtwoord veilig genoeg is. Hoe langer de indicator, hoe veiliger uw wachtwoord is.

Dat wachtwoord is nodig om de bescherming van het werkblad op te heffen.

Wanneer een werkblad beschermd is, kunt u geen:

 • Object of grafiek invoegen

 • Cellen opmaken

 • Rijen of kolommen invoegen

 • Inhoud van cellen bewerken en wijzigen

 • Wijzigingen aan het werkblad maken

Opmerking

Het beschermen van een werkblad kan vooral nuttig zijn om te voorkomen dat formules per ongeluk verwijderd worden.

Cellen beschermen

Waarschuwing

Alle cellen zijn standaard beschermd, maar de bescherming wordt pas actief wanneer de bescherming van het werkblad ingeschakeld wordt. Als u de standaardinstellingen aanhoudt, hoeft u alleen het werkblad te beschermen om alle cellen te beschermen.

Als u alleen bepaalde cellen wilt beschermen moet deze standaardbescherming voor alle andere cellen uitgeschakeld worden. U zou het bijvoorbeeld mogelijk willen maken dat in de meeste cellen gegevens ingevoerd kunnen worden (hiervoor moet u de optie Beschermd uitschakelen), maar dat sommige cellen (zoals titels) niet gewijzigd kunnen worden. Er zijn drie stappen nodig om de bescherming voor slechts enkele cellen in te schakelen: de bescherming voor alle cellen opheffen; de cellen die wel beschermd moeten worden selecteren en beschermen; het werkblad beschermen.

Om de bescherming van alle cellen op te heffen:

 • Selecteer het gehele werkblad met de muis.

 • Kies het menu OpmaakCelopmaak....

 • In het dialoogvenster klikt u op het tabblad Celbescherming.

 • Schakel alles verbergen in en schakel Beschermd uit om de bescherming van alle cellen op te heffen. De cellen zijn nu allemaal onbeschermd.

Om een aantal al dan niet aaneengesloten cellen te beschermen:

 • Selecteer de cellen die u wilt beschernmen. Gebruik de Ctrl-toets om niet-aaneengesloten cellen te selecteren.

 • Wanneer alle gewenste cellen geselecteerd zijn kiest u het menu OpmaakCelopmaak....

 • In het dialoogvenster klikt u op het tabblad Celbescherming.

 • Schakel de bescherming in door het keuzevakje Beschermd te markeren en klik daarna op OK.

Zodra de cellen gemarkeerd zijn om beschermd te worden, moet de bescherming voor het werkblad ingeschakeld worden om de bescherming voor de cellen te activeren.

 • Kies het menu HulpmiddelenWerkblad beschermen....

 • Er verschijnt een dialoogvenster. Typ hier een veilig wachtwoord in, typ het nogmaals in bij "Verificatie" en klik daarna op OK.

 • Beschermde cellen in een beschermd werkblad kunnen niet bewerkt worden zonder eerst de bescherming van het werkblad op te heffen. Andere wijzigingen aan het werkblad zijn ook niet mogelijk. Er kunnen bijvoorbeeld geen rijen of kolommen ingevoegd worden, de kolombreedte of rijhoogte kan niet gewijzigd worden en er kunnen geen grafieken ingevoegd worden.

Formules verbergen

In bepaalde gevallen wilt u misschien de formules op een werkblad verbergen, zodat anderen ze niet kunnen zien. Standaard is elke cel beschermd, maar niet verborgen. Het is van belang om te onthouden dat deze opties pas effectief worden als het werkblad zelf beschermd is.

Een standaardcel met een formule

Om de formule in een of meer cellen te verbergen selecteert u de cellen (houd Ctrl ingedrukt om niet-aaneengesloten bereiken te selecteren) en kiest u het menu OpmaakCelopmaak.... Klik op het tabblad Celbescherming en schakel de optie Formule verbergen in. Nadat u het werkblad beschermd hebt, zijn de resultaten van de formules zichtbaar, maar de formules zelf niet.

Nu moet het werkblad beschermd worden: kies het menu HulpmiddelenWerkblad beschermen.... Typ een veilig wachtwoord in om te voorkomen dat anderen de bescherming van het werkblad kunnen opheffen.

Wanneer Formule verbergen ingeschakeld en Beschermd uitgeschakeld is, wordt de formule verborgen als het werkblad beschermd is, maar de inhoud van de cel kan wel gewijzigd woren.

Formule verbergen is ingeschakeld, de cel is niet beschermd, het werkblad is wel beschermd

Wanneer Formule verbergen en Beschermd ingeschakeld zijn, wordt de formule verborgen als het werkblad beschermd is, en de inhoud van de cel kan niet gewijzigd woren.

Formule verbergen en Beschermd zijn ingeschakeld bij Celbescherming en het werkblad is beschermd

Vergeet niet dat het vrij eenvoudig is om het wachtwoord van een beschermd werkblad te kraken. Deze oplossing biedt dus geen garantie op complete beveiliging.

Alle inhoud van een cel verbergen

U kunt zowel de formule als de inhoud van de cel verbergen door Alles verbergen op het tabblad "Celbescherming" in te schakelen. (Menu OpmaakCelopmaak.... In de schermafdruk hieronder is de cel zelf niet beschermd (Beschermd is niet ingeschakeld), de inhoud van de cel kan dus gewijzigd worden.

Alleen Alles verbergen is ingeschakeld (de cel is niet beschermd) en het werkblad is beschermd

Hier is de cel zelf beschermd, zodat de inhoud niet gewijzigd kan worden.

Alles verbergen en Beschermd zijn ingeschakeld en het werkblad is beschermd