Berekeningen met "Speciaal plakken"

Soms kan het nodig zijn om een bepaalde waarde bij een aantal cellen op te tellen, of er vanaf te trekken, of om de cellen met een waarde te vermenigvuldigen of erdoor te delen. Met de optie Speciaal plakken... kunt u dit snel en eenvoudig doen.

Vul eerst ergens in een aparte cel op het rekenblad de vervangingswaarde in en Kopieer deze. Selecteer dan de cellen die u wilt wijzigen, kies Speciaal plakken... in het menu Bewerken, of in het contextmenu dat verschijnt na klikken met de rechtermuisknop. Kies dan Optelling, Aftrekking,Vermenigvuldiging of Deling in het gedeelte Handeling van het dialoogvenster.

U kunt ook verschillende wijzigingswaarden op verschillende rijen of kolommen toepassen door een bereik te kopiëren dat de gewenste wijzigingswaarden bevat voordat u het doelbereik selecteert en Speciaal plakken... kiest. Als u bijvoorbeeld 5 in cel A1 en 10 in cel B1 invult, beide cellen selecteert en Kopieert, daarna Speciaal plakken...Optelling in de cellen A10 tot en met D15 uitvoert, zal 5 bij A10:A15 en C10:C15 opgeteld worden en zal 10 bij cel B10:B15 en D10:D15 opgeteld worden.

Een wijzigingswaarde kan zowel een formule als een eenvoudige numerieke waarde zijn. Als een formule gebruikt wordt, zal Calligra Sheets de celverwijzingen aanpassen zoals dat bij normaal Plakken ook gebeurt.