Handboek scripts voor kdesrc-build

Michael Pyne

Carlos Woelz

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
Vertaler: Ronald Stroethoff
herziening kdesrc-build 17.12 (2018-01-20)

kdesrc-build is een script dat KDE software bouwt en installeert direct vanaf de broncode in de broncoderepositories van het KDE project.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
Een beknopte introductie in kdesrc-build
Wat is kdesrc-build?
De werking van kdesrc-build in een notendop
Documentatieoverzicht
2. Hoe te beginnen
Het systeem voorbereiden voor het bouwen van KDE
Een nieuw gebruikersaccount instellen
Ga na of uw systeem klaar is om vanuit de KDE software te bouwen
kdesrc-build opzetten
Instellen van de configuratiegegevens
Het kdesrc-build-script gebruiken
Laden van metagegevens van het project
Bekijken wat er gaat gebeuren als u kdesrc-build opstart
Het oplossen van een mislukte bouw
Specifieke modules bouwen
De omgeving instellen om uw KDE Plasma™ Desktop te starten
Automatisch een login driver installeren
De omgeving handmatig instellen
Organisatie en selectie van modulen
Organisatie van KDE Software
Selectie van te bouwen modules
Module Sets
De officiële database voor KDE-modulen
KDE project modules uitfilteren
Samenvatting grondbeginselen
3. Mogelijkheden van het script
Overzicht van de mogelijkheden
Log van het bouwproces van kdesrc-build
Overzicht logging
4. kdesrc-build configureren
Overzicht van de kdesrc-build configuratie
Indeling van het configuratiebestand
Naar andere configuratiebestanden verwijzen
De belangrijkste configuratieopties
Tabel met beschikbare configuratieopties
5. Opdrachtregel-opties en omgevingsvariabelen (Environment Variables)
Gebruik van de commandoregel
Veel gebruikte opdrachtregel-opties
Specificatie van te bouwen modules
Ondersteunde omgevingsvariabelen
Ondersteunde commandoregelparameters
Algemeen
Hervatten en stoppen
Informatie over modulen
Specifieke actie uitsluiten
Alleen specifieke actie
Gedrag van bouwen
Runtime van script
Opzet
Uitvoerigheid commentaar
Informatie over script
6. kdesrc-build gebruiken
Voorwoord
Standaard functionaliteiten van kdesrc-build
qt-ondersteuning
Standaard flags toegevoegd door kdesrc-build
Het wijzigen van de bouwprioriteit van kdesrc-build
Installatie als de Root
De voortgang van het bouwen van een module tonen
Geavanceerde functies
Een module gedeeltelijk bouwen
Ondersteuning voor branching en tagging bij for kdesrc-build
Het bouwen vroeg stoppen
Hoe kdesrc-build probeert zich te verzekeren van een succesvolle bouw
De instellingen van de omgevingsvariabelen wijzigen
Hervatten van bouwprocessen
Vanaf de commandoregel opties wijzigen
Functionaliteiten voor KDE-ontwikkelaars
SSH Agent controles
Andere functionaliteiten van kdesrc-build
Het aantal meldingen van kdesrc-build wijzigen
Gekleurde meldingen
Na een bouw de onnodige mappen verwijderen
7. CMake, het bouwsysteem voor KDE
Inleiding tot CMake
8. Dankbetuigingen en licentie
A. De organisatie van de modules en broncode van KDE
De Module
Individuele modules
Groepen van gerelateerde modulen
Module branch groups
B. Achterhaalde procedures voor het instellen van profielen
Een KDE aanmeldprofiel instellen
Uw instellingen voor het opstartprofiel wijzigen
KDE wordt opgestart