Bijlage B. Achterhaalde procedures voor het instellen van profielen

Een KDE aanmeldprofiel instellen

Deze instructies beschrijven hoe u een profiel kan opstellen waarmee u zich kan aanmelden bij uw nieuw gebouwde KDE Plasma™ desktop. kdesrc-build zal normaal gesproken dit automatisch proberen te doen (zie de paragraaf met de naam “Automatisch een login driver installeren”). Deze appendix- sectie kan handig zijn voor personen die de functionaliteit van kdesrc-build voor het instellen van een inlog-profiel niet kunnen gebruiken. Maar deze instructies hoeven niet altijd up-to-date te zijn, het kan ook handig zijn om het bestand kde-env-master.sh te bestuderen wat met de kdesrc-build-broncode is meegeleverd.

Uw instellingen voor het opstartprofiel wijzigen

Belangrijk

Het .bash_profile is een bestand met de inloginstellingen voor de populaire bash shell in gebruik bij veel Linux®-distributies. Als u een andere shell gebruikt, dan moet u waarschijnlijk de in deze sectie gegeven voorbeelden aanpassen voor de door u gebruikte shell.

Open of creëer met uw favoriete editor in uw thuismap het bestand .bash_profile, en voeg aan het eind van het bestand toe: als u de qt module bouwt (standaard doet u dat), voeg in plaats daarvan dan toe:

QTDIR=(pad naar qtdir)   # zoals standaard ~/kdesrc/build/qt .
KDEDIR=(pad naar kdedir) # zoals standaard ~/kde .
KDEDIRS=$KDEDIR
PATH=$KDEDIR/bin:$QTDIR/bin:$PATH
MANPATH=$QTDIR/doc/man:$MANPATH

# Reageer op de juiste manier als LD_LIBRARY_PATH nog niet is ingesteld.
if [ -z $LD_LIBRARY_PATH ]; then
  LD_LIBRARY_PATH=$KDEDIR/lib:$QTDIR/lib
else
  LD_LIBRARY_PATH=$KDEDIR/lib:$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
fi

export QTDIR KDEDIRS PATH MANPATH LD_LIBRARY_PATH

, en als u niet qt bouwt (en in plaats daarvan uw systeem Qt™ gebruikt), voeg dan dit toe:

KDEDIR=(pad naar kdedir)  # Zoals standaard ~/kde.
KDEDIRS=$KDEDIR
PATH=$KDEDIR/bin:$QTDIR/bin:$PATH

# Reageer op de juiste manier als LD_LIBRARY_PATH nog niet is ingesteld.
if [ -z $LD_LIBRARY_PATH ]; then
  LD_LIBRARY_PATH=$KDEDIR/lib
else
  LD_LIBRARY_PATH=$KDEDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
fi

export KDEDIRS PATH LD_LIBRARY_PATH

Als u geen speciale gebruiker gebruikt, stel dan een andere $KDEHOME in uw .bash_profile voor uw nieuwe omgeving in:

export KDEHOME="${HOME}/.kde-svn"

# Maak het indien nodig
[ ! -e ~/.kde-svn ] && mkdir ~/.kde-svn

Opmerking

Als later uw K Menu leeg is of juist te vol is met toepassingen van uw distributie, dan moet u wellicht in uw .bash_profile de omgevingsvariabele XDG instellen :

XDG_CONFIG_DIRS="/etc/xdg"
XDG_DATA_DIRS="${KDEDIR}/share:/usr/share"
export XDG_CONFIG_DIRS XDG_DATA_DIRS

KDE opstarten

Nu u de omgevingsvariabelen zodanig heeft ingesteld dat u de juiste KDE gebruikt, is het belangrijk dat u ook het juiste startkde script gebruikt.

Open in de thuismap het tekstbestand .xinitrc of maak indien noodzakelijk deze aan. Voeg de regel toe:

exec ${KDEDIR}/bin/startkde

Belangrijk

Bij sommige distributies, kan het nodig zijn om dezelfde stappen ook bij het bestand .xsession, ook in uw thuismap, uit te voeren. Dit geldt met name als u grafische login managers zoals kdm, gdm, of xdm gebruikt.

Start nu uw gloednieuwe KDE op: in BSD en Linux® systemen met virtuele terminal support, u gebruikt sneltoetsen zoals Ctrl+Alt+F1 ... Ctrl+Alt+F12 om naar de Virtuele Console 1 tot en met 12 om te schakelen. Hierdoor kunt u op hetzelfde moment meer dan een desktop-omgeving gebruiken. De eerste zes zijn tekst-terminals en de volgende zes zijn grafische vensters.

Als u uw computer wilt starten, dan krijgt u in plaats daarvan een grafische display manager te zien, u kunt de nieuwe KDE-omgeving gebruiken, zelfs als het niet als optie erbij staat. De meeste display managers, ook kdm, hebben bij het inloggen als optie om een Custom Sessionte gebruiken. Bij deze optie, worden van het .xsession-bestand in uw thuismap uw sessie-instellingen geladen. Als u al zoals hierboven beschreven dit bestand heeft aangepast, dan zou deze optie u naar uw nieuwe KDE-installatie moeten leiden.

Als dat niet werkt, dan is er een andere manier die u kunt proberen die normaal gesproken zou moeten werken: Druk op Ctrl+Alt+F2, en u zal een tekst-terminalvenster te zien krijgen. Log in als de speciale gebruiker en type:

startx -- :1

Tip

U kunt tegelijk de nieuwe KDE en de oude KDE gebruiken! Log in als normale gebruiker, start de stabiele KDE desktop. Druk op Ctrl+Alt+F2 (of F1, F3, enz..), en u krijgt een tekst-terminalvenster te zien. Log in als de speciale KDE Subversion-gebruiker en type:

startx -- :1

U kunt terug gaan naar de KDE-desktop van uw normale gebruiker door de sneltoets van een al opgestarte desktop in te drukken. Normaal gesproken is dit Ctrl+Alt+F7, maar misschien moet u in plaats daarvan F6 of F8 gebruiken. Om terug te gaan naar uw door kdesrc-build-gecompileerde KDE, moet u dezelfde stappen uitvoeren, maar dan met de volgende functietoets. Als u bijvoorbeeld Ctrl+Alt+F7 moet invoeren om naar uw normale KDE om te schakelen, dan moet u Ctrl+Alt+F8 invoeren om naar uw door kdesrc-build gebouwde KDE om te schakelen.