Hoofdstuk 5. Opdrachtregel-opties en omgevingsvariabelen (Environment Variables)

Gebruik van de commandoregel

kdesrc-build is ontworpen om als volgt te worden gebruikt:

kdesrc-build [--opties...] [te bouwen modules...]

Als u op de commandoregel geen modules specificeert, dan zal kdesrc-build alle in de het configuratiebestand gedefinieerde modules bouwen, in de in dat bestand opgegeven volgorde (maar dit kan via verschillende bestand-opties gewijzigd worden).

Veel gebruikte opdrachtregel-opties

De complete lijst met opties voor op de commandoregel is gegeven in de paragraaf met de naam “Ondersteunde commandoregelparameters”. De meest algemeen gebruikte opties omvatten:

--pretend (of -p)

Deze optie zorgt er voor dat kdesrc-build aangeeft welke acties het zou uitvoeren, zonder dat het ze daadwerkelijk uitvoert. Dit kan handig zijn om vast te stellen dat de modules die u denkt te gaan bouwen, ook daadwerkelijk zullen worden gebouwd.

--refresh-build

Deze optie forceert dat kdesrc-build de opgegeven modules van een absoluut vers startpunt bouwt. Elke bestaande bouwmap voor die module wordt verwijderd en opnieuw gebouwt. Deze optie is handig als er fouten optreden bij het bouwen van een module, en is soms nodig als Qt™ of KDE libraries wijzigen.

--no-src

Deze optie slaat het bijwerk-proces over. U kan dit gebruiken als u zeer recent de broncode heeft bijgewerkt (misschien deed u dit handmatig of gebruikte u recent kdesrc-build) maar u wilt toch sommige modules herbouwen.

--no-build

Deze optie is vergelijkbaar met --no-src hierboven, maar deze keer wordt het bouwproces overgeslagen.

Specificatie van te bouwen modules

In het algemeen is het specificeren van de te bouwen modules eenvoudig het opgeven van hun modulenaam zoals u het heeft gedefinieerd in het configuratiebestand. U kunt ook modules opgegeven die onderdeel zijn van een module set, zowel benoemd in use-modules, als de naam van de hele module set zelf, als u deze een naam heeft gegeven.

In het specifieke geval van module sets gebaseerd op de KDE project database, zal kdesrc-build de module-naam van van componenten uitbreiden om te bepalen welke module u precies wilt hebben. Bijvoorbeeld, kdesrc-build's KDE project entry bepaalt de locatie van het onderdeel in extragear/utils/kdesrc-build. U kunt elk van de volgende manieren van specificeren gebruiken om kdesrc-build te laten bouwen:

% kdesrc-build +extragear/utils/kdesrc-build
% kdesrc-build +utils/kdesrc-build
% kdesrc-build +kdesrc-build

Opmerking

De in het voorgaande voorbeeld gebruikte commando's gaan de module-naam vooraf, gescheiden door een +. Dit forceert dat de module-naam wordt geïnterpreteerd als een module uitde KDE project database, zelfs als die module niet in uw configuratiebestand is gedefinieerd.

Wees voorzichtig met het specificeren van zeer algemene onderdelen (bijv. extragear/utils zelf), omdat dit er toe kan leiden dat een groot aantal modules wordt gebouwd. U zou de optie --pretend kunnen gebruiken voordat u een nieuwe module set gaat bouwen om er zeker van te zijn dat het alleen de gewenste modules gaat bouwen.