Specifieke modules bouwen

In plaats van alle modules elke keer te bouwen, wilt u wellicht alleen een enkele module bouwen, of een andere kleine verzameling. In plaats van uw configuratiebestand aan te passen, kunt u op de commandoregel gewoon de namen van de te bouwen modules of module sets opgegeven.

Voorbeeld 2.3. Voorbeeld uitvoer van de bouw van een specifieke module door kdesrc-build gebouwd

% kdesrc-build --include-dependencies dolphin
Updating kde-build-metadata (to branch master)
Updating sysadmin-repo-metadata (to branch master)

Building extra-cmake-modules from frameworks-set (1/79)
    Updating extra-cmake-modules (to branch master)
    No changes to extra-cmake-modules source, proceeding to build.
    Running cmake...
    Compiling... succeeded (after 0 seconds)
    Installing.. succeeded (after 0 seconds)

Building phonon from phonon (2/79)
    Updating phonon (to branch master)
    No changes to phonon source, proceeding to build.
    Compiling... succeeded (after 0 seconds)
    Installing.. succeeded (after 0 seconds)

Building attica from frameworks-set (3/79)
    Updating attica (to branch master)
    No changes to attica source, proceeding to build.
    Compiling... succeeded (after 0 seconds)
    Installing.. succeeded (after 0 seconds)

    ...

Building dolphin from base-apps (79/79)
    Updating dolphin (to branch master)
    No changes to dolphin source, proceeding to build.
    Compiling... succeeded (after 0 seconds)
    Installing.. succeeded (after 0 seconds)

<<< PACKAGES SUCCESSFULLY BUILT >>>
Built 79 modules

Your logs are saved in /home/kde-src/kdesrc/log/2018-01-20-07

Ofschoon in dit geval alleen het programma dolphin was opgegeven, zorgde de flag --include-dependencies flag n dit geval ervoor dat kdesrc-build ook de voor dolphin opgegeven dependencies (door de optie include-dependencies op yes te zetten).

Opmerking

De oplossing voor de dependency werkte in dit geval alleen omdat dolphin toevallig in een kde-projects-gebaseerde module set is gespecificeerd (in dit geval namelijk base-apps). Zie de paragraaf met de naam “Speciale ondersteuning voor KDE module sets”.