Andere functionaliteiten van kdesrc-build

Het aantal meldingen van kdesrc-build wijzigen

kdesrc-build heeft verschillende opties om de hoeveelheid meldingen die het script genereert te regelen. Fouten geven in elk geval altijd een melding.

 • De optie --quiet (de afkorting is -q) zorgt ervoor dat kdesrc-build veelal stil is. Alleen belangrijke meldingen, waarschuwingen, of fouten krijgt u te zien. Indien beschikbaar, is informatie over de voortgang van de bouw nog steeds zichtbaar.

 • De optie --really-quiet (geen afkorting) zorgt ervoor dat kdesrc-build u alleen belangrijke waarschuwingen en fouten tijdens de uitvoering te zien geeft.

 • De optie --verbose (de afkorting is -v) zorgt ervoor dat kdesrc-build zeer gedetailleerde meldingen geeft.

 • De optie --debug is alleen voor debuggen, zorgt ervoor dat kdesrc-build hetzelfde reageert alsof --verbose is ingeschakeld, zodat commando's ook uitvoer naar het terminalvenster geven, en geeft voor veel functies debug-informatie.

Gekleurde meldingen

Indien opgestart vanuit een Konsole of en andere terminal, zal kdesrc-build normaal gesproken gekleurde tekst tonen.

U kunt dit uitschakelen door op de commandoregel --no-color te gebruiken, of door in het configuratiebestand de optie colorful-output op false te zetten.

Gekleurde meldingen uitschakelen in het configuratiebestand:

global
 colorful-output false
end global

Na een bouw de onnodige mappen verwijderen

Heeft u weinig ruimte op de hardeschijf maar u wilt wel een bleeding-edge KDE checkout hebben? kdesrc-build kan helpen bij het reduceren van hardeschijfruimte bij het bouwen van KDE vanuit Subversion.

Opmerking

Wees u ervan bewust dat het bouwen van KDE veel ruimte nodig heeft. Er zijn verschillende veel ruimtevragende onderdelen bij het gebruik van kdesrc-build:

 1. De daadwerkelijke checkout van de broncode kan een aanzienlijke hoeveelheid ruimte vragen. De standaard modules hebben ongeveer aan 1.6 gigabytes hardeschijfruimte nodig. U kunt dit reduceren door er zeker van te zijn dat u alleen de modules bouwt die u echt wil hebben. kdesrc-build zal geen broncode van de harde schijf verwijderen, zelfs als u het item uit het configuratiebestand verwijdert, zorg er daarom voor dat u de onnodige broncode checkouts in de map met broncode verwijdert. Merk op dat de broncode-bestanden van het internet worden gedownload, u moet niet ze verwijderen als u ze daadwerkelijk gebruikt, tenminste totdat u klaar bent met het gebruik van kdesrc-build.

  Daarnaast, als u een Qt™ van uw distributie heeft geïnstalleerd (en de kans is groot dat u dat heeft gedaan), dan hoeft u waarschijnlijk de qt module niet te installeren. Dat bespaart ongeveer 200 megabytes hardeschijfruimte.

  Nog een ding over de manier waarop Subversion werkt: er zijn op de harde schijf eigenlijk twee bestanden voor elk uit het repository uitgecheckt bestand. kdesrc-build heeft op dit punt geen code om te proberen de grootte van de broncode te minimaliseren als de broncode niet in gebruik is.

 2. kdesrc-build zal voor het bouwen een separate bouwmap creëren waarin de broncode wordt gebouwd. Soms zal kdesrc-build een map met broncode kopiëren om een fake bouwmap te creëren. Als dit voorkomt, worden ruimtebesparende symlinks gebruikt, zodat dit wat hardeschijfruimte betreft geen probleem vormt. Standaard is voor een module de bouwmap veel groter dan de map met broncode. Bijvoorbeeld, de bouwmap voor kdebase is ongeveer 1050 megabytes, terwijl de broncode van kdebase's alleen maar ongeveer 550 megabytes is.

  Gelukkig is de bouwmap niet meer nodig nadat een module succesvol is gebouwd en geïnstalleerd. kdesrc-build kan automatisch de bouwmap na de installatie van een module verwijderen, zie de voorbereiden hieronder voor meer informatie. Merk op dat deze stap het onmogelijk maakt voor kdesrc-build om de tijdbesparende incrementele bouw uit te voeren.

 3. En tenslotte is er voor de eigenlijke installatie van KDE hardeschijfruimte nodig, wat niet in de bouwmap wordt geïnstalleerd. Standaard neemt dit minder ruimte in beslag dan de bouwmap. Maar het is moeilijker om hierover cijfers te geven.

Hoe vermindert u de nodige ruimte voor KDE? Een manier is om de juiste compiler flags te gebruiken, voor een optimalisatie voor opslagruimte in plaats van voor snelheid. Een andere manier, wat een groot effect kan hebben, is het verwijderen van debug-informatie van uw KDE-bouw.

Waarschuwing

U moet zeker weten wat u doet voor dat u besluit om de debug-informatie te verwijderen. Het gebruiken van bleeding-edge software houd in dat u software gebruikt die een grotere kans heeft om te crashen dan software uit een stabiele release. Als u software gebruikt zonder debug-informatie, dan kan het erg moeilijk zijn om een goed bug rapport te creëren zodat uw bug wordt opgelost, en zal u waarschijnlijk de debug-informatie opnieuw moeten inschakelen voor het betreffende programma en opnieuw moeten bouwen om de ontwikkelaar te helpen met het fixxen van de crash. Verwijder daarom de debug-informatie op uw eigen risico!

De bouwmap verwijderen na de installatie van een module. De map met broncode wordt echter bewaard, en debugging is mogelijk:

global
 configure-flags   --enable-debug
 remove-after-install builddir    # Remove build directory after install
end global

De bouwmap verwijderen na de installatie van een module. zonder debug-informatie, met ruimte-optimalisatie.

global
 cxxflags       -Os       # Optimize for size
 configure-flags   --disable-debug
 remove-after-install builddir    # Remove build directory after install
end global