Hoofdstuk 1. Inleiding

Een beknopte introductie in kdesrc-build

Wat is kdesrc-build?

kdesrc-build is een script om de KDE community te helpen met het installeren van KDE software van broncoderepositories in Git en Subversion, en om daarna de software voortdurend bij te werken. Het is met name bedoelt om diegene te helpen die de KDE-software ontwikkelen en testen, inclusief de gebruikers die bugfixes testen en de ontwikkelaars die aan nieuwe functionaliteiten werken.

U kunt het script kdesrc-build instellen om een enkele individuele module, het complete KDE bureaublad met alle KDE-programma's, of iets daartussen in te onderhouden.

Om te kunnen beginnen, leest u Hoofdstuk 2, Grondbeginselen, of u gaat verder met lezen over de details van hoe kdesrc-build werkt en van een overzicht van documentatie.

De werking van kdesrc-build in een notendop

kdesrc-build maakt gebruik van hulpmiddelen die op de opdrachtregel beschikbaar zijn voor de gebruiker, met dezelfde voor de gebruiker beschikbare interface. Wanneer kdesrc-build wordt uitgevoerd zal de volgende volgorde worden gebruikt:

  1. kdesrc-build leest de opdrachtregel en het configuratiebestand om te bepalen wat te bouwen, welke opties voor compileren te gebruiken, waar te installeren, etc.

  2. kdesrc-build voert het bijwerken van broncode voor elke module uit. Het bijwerken gaat door totdat alle modulen zijn bijgewerkt. Modulen waarvan het bijwerken mislukt stoppen het bouwen niet – u krijgt aan het eind een melding welke modulen niet zijn bijgewerkt.

  3. Modules die succesvol zijn bijgewerkt, worden gebouwd, hun test suite uitgevoerd, en tenslotte geïnstalleerd. Om de totale benodigde tijd te verminderen, zal kdesrc-build standaard beginnen met de code te bouwen zodra de eerste module is bijgewerkt, en zal verdergaan op de achtergrond met het bijwerken van de overige updates.

Tip

Een zeer informatief overzicht van hoe KDE modules worden gebouwd, inclusief informatieve diagrammen, kunt u vinden op een online artikel dat het Krita-programma van KDE beschrijft. Deze workflow is wat kdesrc-build automatiseert voor alle KDE modules.