Functionaliteiten voor KDE-ontwikkelaars

SSH Agent controles

kdesrc-build kan er op letten dat KDE-ontwikkelaars die SSH gebruiken voor toegang tot de KDE-broncoderepository niet per ongeluk het SSH Agent-hulpprogramma ingeschakeld laten. Dit kan veroorzaken dat kdesrc-build onafgebroken blijft wachten totdat de ontwikkelaar zijn SSH-wachtwoord invoert, daarom zal kdesrc-build standaard controleren of de Agent is opgestart is voordat het de broncode update.

Opmerking

Dit wordt alleen gedaan voor KDE ontwikkelaars die SSH gebruiken.

U wilt wellicht de SSH Agent controle uitschakelen, in situaties waar kdesrc-build is de aanwezigheid van een agent niet goed detecteert. Om de agent controle uit te schakelen, stelt u de optie disable-agent-check in op true.

De SSH agent controle uitschakelen:

global
  disable-agent-check true
end global