Hoofdstuk 4. Automatisering en scripts maken met Kwave

Sinds de eerste versie van Kwave gebruikt deze een interne tekstcommandotaal. Deze commandotaal wordt intern gebruikt voor behandeling van het menu, besturing van de GUI, ingebouwde effecten en aanroepen van plug-ins. De commando's zullen later beschreven worden in de sectie Overzicht van de commando's.

Algemene syntaxis

  • Alle commando's bestaan uit een commandonaam en een optionele lijst met parameters in ronde haakjes, afhankelijk van het commando.

  • Tekens toegestaan voor namen van commando's zijn letters, cijfers endubbelepunt. Commando's zijn hoofd-/kleine letter gevoelig en zijn altijd in kleine letters.

  • Parameters in een parameterlijst worden gescheiden door komma's.

  • Numerieke parameters kunnen gegeven worden als getallen met vaste of drijvende komma, met een punt als decimaal scheidingsteken.

  • Parameters met tekenreeksen worden automatisch getrimd (alle witruimte aan het begin en aan het einde wordt verwijderd). Als dat ongewenst is, kunnen ze omgeven worden door aanhalingstekens ("). Als een tekenreeksparameter speciale tekens bevat (zoals ,, ;, # of een \ zelf), dan moeten deze speciale tekens escaped worden door ze vooraf te laten gaan door \.

  • Meerdere commando's kunnen achter elkaar gezet worden tot een commandolijst door een ; als scheidingsteken te gebruiken.

Voorbeeld:

fileinfo(Commentaar,"Dit is een \"voorbeeld\" van commentaar.")

Dit voorbeeld bestaat uit het commando fileinfo en heeft twee parameters: het trefwoord Commentaar en de tekst "Dit is een \"voorbeeld\" van commentaar.". (Deze parameters worden uitgelegd in de overeenkomstige sectie in de referentie naar het commando).