w

window:activate

Syntax: window:activate(titel])

Activeert een subvenster, geïdentificeerd door zijn venstertitel. Als het subvenster is geminimaliseerd zal het worden hersteld. Slechts beschikbaar indien in MDI en tabbladmodus. Dit commando wordt intern gebruikt door het Venstermenu.

Parameters

titel:de titel van het subvenster dat geactiveerd moet worden

window:cascade

Syntax: window:cascade()

Zet alle subvensters achter elkaar wanneer in MDI-modus. Alle subvensters die nu zijn geminimaliseerd blijven geminimaliseerd, ze zullen niet hersteld worden.

window:click

Syntax: window:click( klasse, x, y )

Stuurt een muisklikgebeurtenis naar venster, geïdentificeerd door zijn klassenaam. De gebeurtenis zal alleen verzonden worden naar het eerste venster dat de gegeven klassenaam heeft, u zou dus na moeten gaan dat u slechts één exemplaar van het gegeven venster hebt wanneer dit commando wordt uitgevoerd.

Parameters

klasse:naam van de vensterklasse
x:x-positie, relatief tot de linkerrand van het venster (in pixels)
y:y-positie, relatief tot de bovenrand van het venster (in pixels)

window:close

Syntax: window:close( klasse )

Sluit een venster, geïdentificeerd door zijn klassenaam. Alleen het eerste venster dat de gegeven klassenaam heeft zal gesloten worden, u zou dus na moeten gaan dat u slechts één exemplaar van het gegeven venster hebt wanneer dit commando wordt uitgevoerd.

Parameters

klasse:naam van de vensterklasse

window:minimize

Syntax: window:minimize

Minimaliseert het huidige actieve subvenster indien in MDI-modus of het huidige hoofdvenster indien in SDI- of tabbladmodus.

window:mousemove

Syntax: window:resize( klasse, x, y )

Stuurt een muisverplaatsinggebeurtenis naar venster, geïdentificeerd door zijn klassenaam. De gebeurtenis zal alleen verzonden worden naar het eerste venster dat de gegeven klassenaam heeft, u zou dus na moeten gaan dat u slechts één exemplaar van het gegeven venster hebt wanneer dit commando wordt uitgevoerd.

Parameters

klasse:naam van de vensterklasse
x:x-positie, relatief tot de linkerrand van het venster (in pixels)
y:y-positie, relatief tot de bovenrand van het venster (in pixels)

window:next_sub

Syntax: window:next_sub()

Activeert het volgende subvenster indien in MDI- of Tab-modus. Als het volgende subvenster is geminimaliseerd zal het worden hersteld.

window:prev_sub

Syntax: window:prev_sub()

Activeert het vorige subvenster indien in MDI- of Tabmodus. Als het vorige subvenster is geminimaliseerd zal het worden hersteld.

window:resize

Syntax: window:resize( klasse, breedte, hoogte )

Wijzigt de grootte van een venster, geïdentificeerd door zijn klassenaam naar een nieuwe breedte en hoogte. De wijziging zal alleen worden toegepast op het eerste venster dat de gegeven klassenaam heeft, u zou dus na moeten gaan dat u slechts één exemplaar van het gegeven venster hebt wanneer dit commando wordt uitgevoerd.

Parameters

klasse:naam van de vensterklasse
breedte:nieuwe breedte van het venster (in pixels)
hoogte:nieuwe hoogte van het venster (in pixels)

window:screenshot

Syntax: window:screenshot( class, bestandsnaam )

Maakt een schermafdruk van een venster, geïdentificeerd door zijn klasse en wordt opgeslagen in een bestand. De schermafdruk zal genomen worden van het eerste venster dat de gegeven klassenaam heeft, u zou dus na moeten gaan dat u slechts één exemplaar van het gegeven venster hebt wanneer dit commando wordt uitgevoerd. Op dit moment is het formaat van het bestand hard gecodeerd en moet *.png zijn.

Parameters

klasse:naam van de vensterklasse
bestandsnaam:naam van het bestand waarin de schermafdruk wordt opgeslagen, moet de extensie *.png hebben

window:sendkey

Syntax: window:sendkey( klasse, toetscode )

Stuurt het indrukken van een toets naar een venster, geïdentificeerd door zijn klassenaam. De toetscode zal alleen verzonden worden naar het eerste venster dat de gegeven klassenaam heeft, u zou dus na moeten gaan dat u slechts één exemplaar van het gegeven venster hebt wanneer dit commando wordt uitgevoerd.

Parameters

klasse:naam van de vensterklasse
toetscode:de toetscode die verzonden moet worden, met gebruik van dezelfde syntaxis als gebruikt voor instellen van menu's

Zie ook

Beschrijving van de parameter sneltoets van het commando menu().

window:tile

Syntax: window:tile()

Maakt van alle subvensters tegels wanneer in MDI-modus, met gebruik van een schema van Plasma™. Alle subvensters die nu zijn geminimaliseerd blijven geminimaliseerd, ze zullen niet hersteld worden.

window:tile_vertical

Syntax: window:tile_vertical()

Zet alle tegels van subvensters verticaal wanneer in MDI-modus. Alle subvensters die nu zijn geminimaliseerd blijven geminimaliseerd, ze zullen niet hersteld worden.