m

menu

Syntax: menu (commando, pad, [sneltoets], [id])

Dit is een erg krachtig commando, dat gebruikt wordt om een nieuw item aan het menu toe te voegen of om een bestaand item te wijzigen. Het bepaalt welk commando wordt uitgevoerd wanneer het menu-item wordt geactiveerd, welk pictogram in het menu wordt getoond en welke sneltoets wordt gebruikt. Elk menu-item kan uitgeschakeld worden of verborgen, kan een unieke id krijgen en kan ook mee doen in een menugroep.

Normaal hebt u dit commando niet nodig binnen een Kwave-script!

Parameters

commando:Een tekstcommando (inclusief parameters) of een commandolijst die zal worden uitgevoerd wanneer het menu-item wordt geactiveerd. Als een menu-item geen bijbehorend commando heeft (bijvoorbeeld als het een submenu is en geen menu-item), dan zou u het speciale commando ignore() moeten gebruiken.
pad:Het pad in het menu, met gebruik van / als scheidingsteken. He laatste deel van het pad kan een subcommando zijn die enige eigenschappen van het menu-item wijzigt (zie onderstaand). Het laatste deel van het pad (dat geen subcommando is) produceert een menu-item, de delen ervoor produceren het hoofdmenu-item of submenu's die er toe leiden. Hoofdmenu-items of submenu's worden automatisch aangemaakt wanneer een menu-item wordt aangemaakt, u hoeft dat niet handmatig te doen.
sneltoets:Een bitmasker bestaat uit een combinatie van voorgedefinieerde sleutels en modifiers, geconcateneerd met een +. De sleutel kan ofwel een cijfer, een hoofdletter, een functietoets (F1 ... F12) of elke andere sleutelnaam begrepen door de Qt klasse QKeySequence, inclusief sleutelnamen voor voorgedefinieerde acties (zoals bijvoorbeeld ::Copy). Typische modifiers zijn SHIFT, ALT en CTRL.
id:Een unieke id die intern gebruikt kan worden om dit menu-item of menu / submenu te identificeren. Alleen hoofdletters, cijfers en _ moeten gebruikt worden en het moet beginnen met ID_. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan dat dezelfde id niet twee keer wordt gebruikt.

Subcommando's

#checkable:Maakt het menu-item te activeren, zodat het aan en uit geschakeld kan worden.
#uitgeschakeld:Schakelt uit het menu, submenu of menu-item.
#enabled:Schakelt in het menu, submenu of menu-item.
#exclusive(groep):Voegt het menu-item toe aan een exclusieve groep (een van vele selecties). De groep die gegeven is als parameter zou niet gebruikt mogen worden voor wat voor doel dan ook. Slechts één item in die groep kan geselecteerd op een bepaald moment geselecteerd worden.
#group(lijst):

Voegt het menu, submenu of menu-item toe aan een of meer groepen, zodat de toepassing heel wat menu-items kan in-/uitschakelen zonder de noodzaak om van allen hun unieke id's te weten. Meerdere groepen kunnen naar een lijst worden doorgegeven met een , als scheidingsteken. Groepsnamen moeten beginnen met een @. De volgende groepen zijn voorgedefinieerd:

@CLIPBOARD:

Alleen ingeschakeld als het klembord niet leeg is.

@LABELS:

Alleen ingeschakeld als het huidige signaal minstens één label bevat.

@NOT_CLOSED:

Ingeschakeld als het huidige signaal niet gesloten is (het signaal kan leeg zijn of een nul lengte hebben).

@SELECTION:

Ingeschakeld als de selectie niet leeg is (meer dan één sample is geselecteerd).

@SIGNAL:

Ingeschakeld als er enig signaal is geladen en het is niet leeg of een lengte nul heeft).

#hidden:Verberg het menu, submenu of menu-item.
#icon(naam):Kent een pictogram toe aan het menu-item. De naam van het pictogram moet corresponderen met een pictogrambestand (zonder pad en bestandsextensie) dat in het systeem is geïnstalleerd of met Kwave.
#listmenu(id,commando):Voegt een plaatshouder in voor een lijst met menu-items in een submenu. De unieke id gespecificeerd in dit subcommando wordt gebruikt om de lijst met menu-items toe te voegen, te verwijderen of te wissen. De parameter commando moet %1 als parameter bevatten, die vervangen zal worden door de tekst van het menu-item wanneer het wordt geactiveerd. Dit subcommando wordt intern gebruikt voor de lijst met recente bestanden, lijst met tracks en vensterlijst.
#separator:Voeg een scheidingsteken in in een submenu.

msgbox

Syntax: msgbox(tekst)

Toont een berichtvak met enige tekst en de twee knoppen OK (keert terug zonder foutcode) en Annuleren (keert terug met foutcode). U kunt dit commando gebruiken om de gebruiker een mogelijkheid te geven om een actief script af te breken.

Parameters

tekst:Een bericht dat getoond zal worden in het berichtvak, zou een vraag moeten bevatten die beantwoord kan worden met OK of Annuleren