s

save

Syntax: save()

Komt overeen met de knop Opslaan op de werkbalk. Slaat het huidige bestand op als het wijzigingen bevat. Als het bestand nog geen naam heeft (bijv. een bestand dat zojuist is aangemaakt en nog geen bestandsnaam heeft), doet dit commando hetzelfde als saveas().

Zie ook

saveas()

saveas

Syntax: saveas([bestandsnaam])

Slaat het nu geopende bestand op onder een gegeven bestandsnaam. Als geen bestandsnaam als parameter is gegeven zal er een dialoog verschijnen om de map te selecteren en een bestandsnaam in te voeren.

Parameters

bestandsnaam:Bestandsnaam voor opslaan (optioneel)

saveselect

Syntax: saveselect()

Dit commando doet hetzelfde als save(), maar slaat alleen de nu geselecteerde reeks op en de geactiveerde tracks in plaats van het gehele bestand.

Zie ook

save()

select_gui_type

Syntax: select_gui_type(modus)

Selecteer een GUI-modus, die of SDI, MDI of Tab kan zijn. Let erop dat deze wijziging onmiddellijk effect zal hebben!

Parameters

bestandsnaam:naam van de modus, moet of SDI, MDI of TAB zijn.

select_track:all

Syntax: select_track:all()

Markeert alle tracks als ingeschakeld Dit is hetzelfde als het commando select_track:on() aanroepen voor alle bestaande tracks.

select_track:invert

Syntax: select_track:all()

Inverteert de status ingeschakeld van alle tracks. Dit is hetzelfde als het commando select_track:toggle() aanroepen voor alle bestaande tracks.

select_track:none

Syntax: select_track:none()

Markeert alle tracks als uitgeschakeld. Dit is hetzelfde als het commando select_track:off() aanroepen voor alle bestaande tracks.

select_track:off

Syntax: select_track:off(index)

Schakelt een enkele track uit, zodat de meeste bewerkingen daarop niet worden toegepast.

Parameters

index:index van de track, beginnend bij nul

select_track:on

Syntax: select_track:on(index)

Schakelt een enkele track in, zodat deze alle bewerkingen daarop worden toegepast.

Parameters

index:index van de track, beginnend bij nul

select_track:toggle

Syntax: select_track:toggle(index)

Schakelt een track in als deze nu is uitgeschakeld of schakelt deze uit als deze nu is ingeschakeld.

Parameters

index:index van de track, beginnend bij nul

selectall

Syntax: selectall()

Selecteert het bereik van het gehele signaal, van de eerste tot de laatste sample.

selectnext

Syntax: selectnext()

Selecteert een reeks samples die starten direct achter de huidige selectie en dezelfde lengte gebruiken als de huidige selectie. De selectie wordt automatisch afgesneden aan het eind van het signaal. Bijvoorbeeld: als u de samples 1000 ... 1019 hebt geselecteerd, dan zal het resultaat een selectie van sample 1020 ... 1039 zijn.

Zie ook

selectprev()

selectnextlabels

Syntax: selectnextlabels()

Selecteert een reeks samples tussen de volgende twee labels na de huidige selectie. Als er niets is geselecteerd, selecteert het vanaf het begin van het signaal tot het eerste label. Anders zal de linker rand van de nieuwe selectie in de positie van het eerste label na de selectie zijn (of het laatste label als er geen labels meer zijn rechts van de selectie), en de rechter rand van de nieuwe selectie zal het eerste label na de linker rand van de nieuwe selectie zijn (of het eind van het signaal als er geen is). Dit commando geeft een fout terug wanneer er helemaal geen labels zijn.

selectnone

Syntax: selectnone()

Stelt de selectie terug op lengte nul.

selectprev

Syntax: selectprev()

Selecteert een reeks samples die starten links vanaf de huidige selectie en dezelfde lengte gebruiken als de huidige selectie. De selectie wordt automatisch afgesneden aan het begin van het signaal. Bijvoorbeeld: als u de samples 1000 ... 1019 hebt geselecteerd, dan zal het resultaat een selectie van sample 980 ... 999 zijn.

Zie ook

selectnext()

selectprevlabels

Syntax: selectprevlabels()

Selecteert een reeks samples tussen de vorige twee labels voor de huidige selectie. Als er niets is geselecteerd, selecteert het vanaf het begin van het signaal tot het eerste label. Anders zal de rechter rand van de nieuwe selectie op de positie staan van het eerste label voor de selectie (of het eerste label als er geen labels meer zijn overgebleven uit de selectie) en de linker rand van de nieuwe selectie zal het eerste label voor de rechter rand zijn van de nieuwe selectie (of het begin van het signaal als ere geen is). Dit commando geeft een fout terug wanneer er helemaal geen labels zijn.

selecttoleft

Syntax: selecttoleft()

Stelt het begin van de selectie in op het begin van het signaal, het eind van de huidige selectie blijft ongewijzigd.

selecttoright

Syntax: selecttoright()

Stelt het eind van de selectie in op het eind van het signaal, het begin van de huidige selectie blijft ongewijzigd.

selectvisible

Syntax: selectvisible()

Selecteert de reeks samples die zichtbaar zijn in het huidige venster.

start

Syntax: start()

Komt overeen met het de knop Begin op de werkbalk en laat het afspelen beginnen vanaf het begin van de selectie of doorgaan als het is nu is gepauzeerd.

Zie ook

stop()

stop

Syntax: stop()

Komt overeen met het de knop Stop op de werkbalk en laat het afspelen stoppen als er nu wordt afgespeeld.

Zie ook

start()

sync

Syntax: sync()

Wacht totdat alle commando's die asynchroon zijn gestart zijn geëindigd. Als er nu niets in de wachtrij staat voor vertraagde uitvoering dan heeft dit commando geen effect.

Zie ook

delayed()