p

paste

Syntax: paste()

Vervangt de huidige selectie door de inhoud van het klembord. Als het klembord leeg is, doet dit commando niets. De samplesnelheid van het ingevoegde gegeven wordt aangepast om overeen te komen met de samplesnelheid van het huidige signaal indien noodzakelijk. Alleen ingeschakelde tracks worden gewijzigd, uitgeschakelde tracks blijven ongewijzigd. Wees u er van bewust dat dit een tijdverschuiving kan beteken tussen ingeschakelde en uitgeschakelde tracks! Als het aantal tracks van de klembordgegevens verschilt van het aantal ingeschakelde tracks, dan worden de gegevens gemixt om gelijkelijk verspreid te worden over alle geselecteerde tracks.

Zie ook

copy()

pause

Syntax: continue()

Komt overeen met het de knop Pauze op de werkbalk en laat het afspelen pauzeren als er nu wordt afgespeeld of doorgegaan als het nu is gepauzeerd.

Zie ook

continue()

playback_start

Syntax: playback_start()

Komt overeen met het de knop Begin op de werkbalk en laat het afspelen beginnen als het is nu is gepauzeerd.

plugin

Syntax: plugin(name, [parameter ...])

Voert een plug-in uit, met een optionele lijst parameters. Als geen parameterlijst is gegeven, zal de instellingenfunctie van de plug-in worden aangeroepen, met de parameters van de vorige aanroep of standaard parameters als invoer (toont normaal een instellingendialoog, afhankelijk van de plug-in). Kijk in het hoofdstuk over plug-ins voor een beschrijving van de verschillende plug-ins.

Parameters

naam:de (interne) naam van een plug-in van Kwave
parameter:een lijst parameters begrepen door de plug-in (optioneel)

plugin:execute

Syntax: plugin:execute(naam, [parameter ...])

Vergelijkbaar met het commando plugin(), maar zonder aanroepen van de setup-functie van de plug-in als er geen parameters zijn doorgegeven.

Parameters

naam:de (interne) naam van een plug-in van Kwave
parameter:een lijst parameters begrepen door de plug-in

plugin:setup

Syntax: plugin:setup(naam, [parameter ...])

Roept de instellingen-functie van een plug-in aan, met een optionele lijst parameters. Als geen parameterlijst is gegeven, zullen de parameters van de vorige keer aanroepen of standaard parameters worden gebruikt als invoer. Dit toont normaal een instellingendialoog, afhankelijk van de plug-in. Kijk in het hoofdstuk over plug-ins voor een beschrijving van de verschillende plug-ins.

Parameters

naam:de (interne) naam van een plug-in van Kwave
parameter:een lijst parameters begrepen door de plug-in (optioneel)

prev

Syntax: prev()

Komt overeen met de knop op de werkbalk Vorige. Als het afspelen nu actief is, springt het terug naar het vorige label of begin van de selectie. Als het afspelen niet actief is, doet dit hetzelfde als het commando view:scroll_prev_label().