l

label:add

Syntax: label:add(pos[,tekst])

Voeg een nieuw label toe op een gegeven positie. Als de gegeven positie al een label bevat, dan doet dit commando niets. Het label kan optioneel een beschrijving krijgen.

Parameters

pos:positie in samples waar het label in te voegen
tekst:enige beschrijvende tekst (optioneel)

label:delete

Syntax: label:delete(index)

Verwijdert een label, geïdentificeerd door zijn index (beginnend vanaf nul) of alle labels bij gebruik van de speciale waarde -1 als index. Als geen label met de gegeven index bestaat, dan doet dit commando niets.

Parameters

index:index van het te verwijderen label, beginnend met 0 of -1 om alle labels te verwijderen

label:edit

Schermafbeelding van de dialoog voor bewerking van het label

Syntax: label:edit(index)

Opent een dialoogvenster waarin de gebruiker de positie en de beschrijving van een label kan bewerken, die geïdentificeerd wordt door zijn index (beginnend vanaf nul). Als geen label met de gegeven index bestaat, dan doet dit commando niets.

Parameters

index:index van de te bewerken label, begint met 0

loadbatch

Syntax: loadbatch(bestandsnaam)

Opent een scriptbestand van Kwave en verwerkt de commando's erin. Gebruikt de context van het nu geopende bestand of het huidige hoofdvenster als er geen bestand is geladen.

Parameters

bestandsnaam:naam van het scriptbestand van kwave inclusief pad en extensie

loop

Syntax: loop()

Komt overeen met het de knop in de werkbalk Lus. Start het afspelen (als het niet al actief is) en laat het afspelen in een lus.