e

expandtolabel

Syntax: expandtolabel()

Expandeert de huidige selectie tot de labels links en rechts van de huidige selectieranden. Als de rand van de selectie al op een label staat, blijft het ongewijzigd. Als er geen label meer is naar links of recht van de huidige selectie, zal het geëxpandeerd worden naar het begin of einde van het bestand.